Tổ đình Hộ Pháp: Trang nghiêm Lễ huý kỵ lần thứ 24 Cố hoà thượng thượng TRÍ hạ THÀNH

Vào lúc 9h00 sáng ngày 16/06/2023 (nhằm ngày 29/04 Quý Mão) tại Tổ đình Hộ Pháp, HT thượng QUẢNG hạ HIỂN đã trang nghiêm thiết lễ huý kỵ lần thứ 24 cố hoà thượng thượng TRÍ hạ THÀNH đồng thời lễ giỗ hương linh thân phụ Phật tử tại gia thọ Tam quy – Ngũ giới pháp danh Đồng Trúc.

Thân lâm chứng minh và tham dự cho Lễ huý kỵ có Chư tôn thiền đức trong Ban Chứng minh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật tại chánh điện Tổ đình Hộ Pháp, nơi đặt di ảnh của Cố hoà thượng thượng TRÍ hạ THÀNH, Chư tôn đức đã đến niêm hương tại bàn thờ thân phụ HT Thích Quảng Hiển.

Vào lúc 10h30 tại trai đường Tổ đình Hộ Pháp, đối trước Chư tôn thiền đức, TT. Thích Nhuận Nghĩa, thay mặt Ban Quản trị Tổ đình Hộ Pháp đã dâng lời tác bạch cúng dường. Thượng toạ nêu rõ hành trạng của Cố thượng TRÍ hạ THÀNH nguyên thành viên Hội đồng Chứng Minh, nguyên Uỷ viên Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên, Trụ trì tổ đình sắc tứ Bát Nhã – Phú Yên. Đối trước Chư tôn thiền đức, TT ngậm ngùi khi nhớ lại hành trạng của Tôn sư: “Thầy Tổ chúng con đã vun trồng giống Thích Tử, hoằng truyền đạo Pháp, tiếp dẫn hậu lai, ban rãi ánh sáng từ quang của đạo nhiệm mầu nơi nơi chốn chốn. Ngày nay, đệ tử môn nhơn Pháp quyến chúng con là hàng đệ tử, là hàng cháu được trượng thừa công đức của Thầy Tổ mà tinh tấn tu hành theo hạnh nguyện Tổ sư thuộc dòng thiền phái Lâm Tế Liễu Quán, mà gặp nhiều thuận duyên trên bước đường hành đạo. Người ở lại Miền Trung duy trì chốn Tổ Phú Yên, người vào Nam theo dấu chân xưa của Thiền sư Bảo Tạng mà hành đạo ở đất Bà Rịa-Vũng Tàu. Chúng con được nghe Tổ Quy Sơn đã dạy: Sinh ra ta tạo cho ta nên vóc hình, ấy là công ơn của cha mẹ; còn sinh ra giới thân huệ mạng, biết đi theo lẽ phải đường ngay, tránh ác làm lành, giải thoát sinh tử đó là công đức của Thầy Tổ, Bổn sư, giáo thọ A Xà Lê mà nên, ơn tế độ một đời nên thân huệ mạng, rõ đạo màu trí huệ tâm khai. Công đức ấy sánh bằng non Thái và từ nay đến mãi ngàn sau muôn kiếp khó đáp đền”.

Đáp lại lời khẩn cầu, Chư tôn thiền đức đã niệm Phật và thọ nạp trai phạn mà hàng đệ tử HT Thích Quảng Hiển, trưởng tử của cố HT thượng TRÍ hạ THÀNH dâng cúng.

Xin trân trọng giới thiệu chùm ảnh mà chúng tôi ghi nhận được:

Quảng Chuyên

Bài viết liên quan