Bà Rịa: Chư Tăng Ni tác pháp An cư năm PL.2567

Tại Tp. Bà Rịa, sáng ngày 03/06/2023 (16/4/Quý Mão) Ban Trị Sự GHPGVN TP. Bà Rịa đã tổ chức tác pháp An Cư cho Tăng Ni toàn TP. Bà Rịa. Buổi tác pháp được tập trung tại chánh điện Chùa Long Quang.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh trước Đại hùng Bảo điện, chư Tôn đức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo, tụng Kinh Phổ Hiền và tác lễ đối thú An cư.

Chư Tăng đã cung thỉnh TT.Thích Kiến Tánh và TT.Thích Nguyên Bình tác pháp đối thú An cư cho chúng Tăng.

Chư Ni cung thỉnh NT. Thích Nữ Thuần Trí và NS. Thích Nữ Hạnh Bình tác pháp đối thú An cư cho chúng Ni.

Trường hạ Tăng được đặt tại Chùa Long Quang do TT. Thích Kiến Tánh đảm nhận vai trò Thiền Chủ; Trưởng ban tổ chức trường hạ: TT. Thích Nguyên Bình

Trường hạ Ni được đặt tại Chùa Bảo Hải do NS. Thích Nữ Hạnh Bình đảm nhận vai trò Thiền Chủ;

Chùm ảnh ngày đầu tiên vào hạ:

Linh Đan – Bảo Hải

Bài viết liên quan