Lung linh sắc màu đại lễ Phật đản PL.2567 tại các chùa thành phố Vũng Tàu (phần 2)

 1. Chùa Hoa Sơn
 2. Chùa Hải Vân
 3. Thích Ca Phật Đài
 4. Chùa Linh Quang
 5. Chùa Pháp Linh
 6. Tịnh Xá Pháp Hải
 7. Tịnh xá Ngọc Hương
 8. Chùa Từ Hiền
 9. Chùa Dược Sư
 10. Chùa Trang Nghiêm
 11. Thiền Tự Dưỡng Chân

1. Chùa Hoa Sơn

2. Chùa Hải Vân

3. Thích Ca Phật Đài

4. Chùa Linh Quang

5. Chùa Pháp Linh

6. Tịnh Xá Pháp Hải

7. Tịnh xá Ngọc Hương

8. Chùa Từ Hiền

9. Chùa Dược Sư

10. Chùa Trang Nghiêm

11. Thiền Tự Dưỡng Chân

Tịnh Mạnh – Trung Giác

Bài viết liên quan