Ban Trị sự tỉnh thăm và chúc tết Chư tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội.

Ngày 12/1/2023 (21/12/Nhâm Dần), Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do HT Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch HĐTS – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp Chủ GHPGVN tại chùa Huê Nghiêm II (TPHCM); Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tại chùa Minh Đạo (TPHCM); Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS và Chư Tôn đức Văn phòng II GHPGVN tại Thiền viện Quảng Đức (TPHCM); Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh BR-VT tại chùa Phổ Minh (TPHCM); TT Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Kinh tế – Tài chánh GHPGVN tại chùa Vĩnh Nghiêm (TPHCM); HT Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tại chùa Hội Khánh (Bình Dương).

Tháp tùng đoàn có: TT Thích Nhuận Nghĩa, ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh BR-VT làm phó đoàn; TT Thích Thiện Thuận, ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS – Chánh Thư Ký BTS tỉnh Phó đoàn; Cùng Chư Tôn đức Tăng Ni thường trực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại chùa Huê Nghiêm II, HT Thích Huệ Trí, Phó Chủ Tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh thay mặt chư Tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh BR-VT dâng lời khánh tuế Đức Pháp Chủ: Chúng con luôn canh cánh bên lòng với lời Đức Pháp Chủ đã từng dạy “Các Ban Trị sự các tỉnh, thành, quý vị hãy hòa hợp thanh tịnh để phát triển giáo hội”. Chúng con luôn canh cánh bên lòng với lời của Đức Đệ nhị Chủ tịch cố trưởng lão thượng Trí hạ Tịnh: “Ra làm Phật sự nếu thuận duyên thì làm, nếu nghịch duyên thì hãy khéo léo nhẫn nhịn để vượt qua”. Trên tinh thần phụng sự đó toàn thể đệ tử chúng con xin đảnh lễ khánh tuế đức Trưỡng lão Hòa thượng Pháp Chủ GHPGVN, cầu nguyện Tam Bảo hộ trì cho đức Pháp Chủ “Pháp thể Khinh an, luôn luôn là bóng cây đại thụ cho Tăng Ni, Phật tử không những GHPHVN ở trong nước, mà còn các vị Phật tử ở nước ngoài.

Đáp lại lời khánh tuế của Hòa thượng Thích Huệ Trí, Đức Pháp Chủ đã có lời huấn từ: “Trong những ngày cuối năm cũ chuẩn bị bước sang năm mới sẽ đón chào nhiều điều tốt đẹp mới. Hòa thượng Thích Huệ Trí là con người rất đặc biệt, Ban Trị sự tỉnh thành nào có khó khăn HĐTS giao phó Hòa thượng đều hoàn thành xuất sắc công việc, lần khó khăn thứ nhất là ổn định Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, lần thứ nhì là Phật giáo tỉnh Bạc Liêu. Hiện nay, Hòa thượng được giao đảm nhiệm trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2022 – 2027, tôi tin tưởng rằng với tài trí của hòa thượng sẽ hoàn thành tốt các công tác Phật sự. Phật giáo có lúc thịnh có lúc suy trong từng giai đoạn nhưng thời kỳ nào cũng có các vị xuất sắc kết hợp được những tư tưởng dị biệt để tạo thành sức mạnh phát triển Phật giáo. Làm Phật sự, chư tôn đức không nên chỉ trích những người không đồng quan điểm với mình về việc sinh hoạt giáo hội. Có những thầy quan hệ với chính quyền tốt những không được lòng quần chúng, có những thầy được lòng quần chúng nhưng ít được chính quyền lưu tâm. Hai mặt này bổ khuyết cho nhau, biến hai mặt đối lập thành 2 mặt hòa hợp thì chúng ta mới thành công được. Cho nên các vị lãnh đạo Ban Trị sự các tỉnh thành phải có những người được quần chúng ủng hộ, được chính quyền ủng hộ kết hợp lại với nhau thì mới giúp Phật giáo ổn định, phát triển. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của quần chúng đã có nhiều truyền thống tu tập Nam Tông, Bắc Tông, Khất sỹ… chúng ta hãy tôn trọng sự dị biệt. Các vị lãnh đạo Ban Trị sự các tỉnh thành chúng ta hòa hợp với nhau, phân công mô hình làm việc có khác nhau nhưng chúng ta đều cùng chung lo Phật sự làm được như vậy thì Phật giáo sẽ hưng thịnh. Cầu nguyện chư Tôn đức Tăng Ni an lành trong chánh pháp, hòa hợp trong chánh pháp.”

Những lời huấn từ của Đức trưởng lão hòa thượng Pháp Chủ GHPGVN về sự đoàn kết, thống nhất các mặt đối lập, tôn trọng sự dị biệt để tạo thành sức mạnh để ổn định, phát triển Phật pháp. Chư tôn đức đã y giáo phụng hành nhũng lời Đức trưởng lão hòa thượng đã chỉ dạy.

Đoàn đến chùa Minh Đạo, HT Thích Huệ Trí, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT đã khánh tuế chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ Tịch HĐTS GHPGVN đã được chư Tôn đức Tăng Ni tín nhiệm suy cử ngài tiếp tục giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đáp lời lời chúc khánh tuế của HT Thích Huệ Trí, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch đã có lời huấn từ đến thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: trong những ngày giáp tết, chư tôn đức bận nhiều Phật sự nhưng cũng dành thời gian về chúc tết, chúng tôi xin ghi nhận tấm lòng và tinh thần nhân văn sâu sắc của chư Tôn đức… qua đó thấy được mối tương giao của Phật giáo trung ương với Phật giáo địa phương càng thêm gắn kết với nhau trong công tác Phật sự của Trung ương và địa phương…

Đoàn đến văn phòng II GHPGVN, chúc tết Hòa thượng Phó Chủ tịch thường trực HĐTS và chư Tôn đức văn phòng II Trung ương Giáo hội. Tại đây, HT Thích Huệ Trí thay mặt Tăng Ni Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính vấn an sức khỏe, chúc Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch thường trực GHPGVN, Trưởng Ban Kiểm soát TƯ, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để lãnh đạo giáo hội ngày càng vững mạnh. Hòa thượng cũng chúc mừng TT Thích Phước Nguyên đã được Đại hội giới thiệu và suy cử vào chức vụ phó Tổng Thư ký, Chánh Văn Phòng thường trực TƯ; Chúc mừng TT Thích Minh Nhẫn, TT Thích Phước Nghiêm, TT Thích Quảng Tiến các vị đã được giáo hội suy cử vào ủy viên thường trực và ủy viên trung ưng và được sự tín nhiệm của lãnh đạo văn phòng đã được bổ nhiệm chức vụ phó Chánh văn phòng Trung ương giáo hội. Đây là điều Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hết sức hoan hỷ. Hòa thượng chia sẽ Hòa thượng được Trung ương giáo hội cử về làm Phật sự giúp cho Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hòa thượng nhấn mạnh hòa thượng chỉ giúp Phật sự chứ không bao giờ hãnh diện lãnh đạo tinh thần cho Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cũng như trước đây tỉnh Đồng Tháp, Bạc Liêu hòa thượng vẫn dùng từ như vậy. Vì thế, thường ngày hòa thượng điều xin ý kiến của HT Chủ tịch, HT Phó Chủ tịch thường trực, và Phật sự gì của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hòa thượng cũng trình cho lãnh đạo văn phòng có gì để hỗ trợ cho hòa thượng và giáo hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

TT Thích Phước Nguyên đã thay lời chư Tôn đức Văn Phòng II Trung Ương có lời khách chúc hòa thượng Huệ Trí, Phó Chủ Tịch HĐTS GHPGVN, trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT. Thượng tọa ca ngợi, nơi nào có bước chân của HT Huệ Trí nơi đó được xem như là rất ổn định, tạo nền móng vững chắc cho nơi mà Hòa thượng đã đến tham gia Phật sự. Tại tỉnh Đồng Tháp, Hòa thượng chỉ làm đúng nữa nhiệm kỳ theo sự chỉ đạo của Trung ương giáo hội đào tạo người kế thừa sau đó trở về nhiệm sở Văn Phòng II, đến tỉnh Bạc Liêu cũng thế nữa nhiệm kỳ Hòa thượng làm tờ trình để trở về nhiệm sở nhưng do tha thiết thỉnh cầu của thượng tọa Giác Nghi và nhiều Tăng Ni của tỉnh Bạc Liêu nên hòa thượng tiếp tục công việc của mình để cho giáo hội tỉnh Bạc Liêu vững chắc hơn cho nên hòa thượng ở lại trọn một nhiệm kỳ. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi có số lượng Tăng Ni đứng thứ 2 trong cả nước, cái khó khăn của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gấp mấy lần so với các tỉnh mà hoà thượng đã kinh qua nhưng trước bề dầy kinh nghiệm đã tiếp thu từ các vị hòa thượng chủ Tịch, cố hòa thượng thượng Trí hạ Thủ, các vị hòa thượng cao tăng cộng với kinh nghiệm thực tế, tin chắc rằng hòa thượng sẽ hoàn thành xuất sắc Phật sự nơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đoàn đến chùa Vĩnh Nghiêm (339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM) chúc Tết đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp Chủ HĐCM và thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ Tịch HĐTS, trưởng Ban Kinh tế – Tài chính.

Đoàn đến Chùa Phổ Minh, chúc tết trưởng lão HT Thích Thiện Tâm, Phó Pháp Chủ HĐTS GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh BR-VT tại đây hòa thượng đã giảng rộng 4 từ HÒA, ĐẾ, TU, DUYÊN khuyến tấn chư tôn đức ngoài việc lãnh đạo giáo hội nên chú trọng hòa hợp Tăng Ni Phật tử trong mọi mặt của đời sống và sinh hoạt giáo hội, hòa là thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng lòng. Có gắn bó, đoàn kết, đồng lòng mới tạo nên sức mạnh tập thể để hoạt động công tác Phật sự đạt hiệu quả. Ngoài ra, quán thấy rõ Tứ Thánh Đế thâm nhuần nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian từ đó có chánh kiến, có hướng đi đúng, phù hợp với giáo pháp với lời Phật dạy. Tu là tu trên Giới, Định, Tuệ để chuyển hóa các nghiệp. Duyên là các pháp do duyên sinh, không có tự ngã, thấu hiểu được duyên sinh sẽ xả ly các pháp thế gian dễ dàng.

Chuyến viếng thăm cả đoàn kết thúc vào lúc 12h00 trong niềm an vui của toàn đại chúng khi được lắng nghe những lời Pháp nhũ của hàng tôn túc.

Thị Minh – Quảng Chuyên

Bài viết liên quan