Phiên họp cuối cùng của Ban Tổ chức Đại hội VII Phật giáo tỉnh

Vào lúc 9h30 ngày 18/10/2022 tại phòng họp Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự, Ban Tổ chức Đại hội VII nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Tiểu ban Nhân sự trực thuộc Ban Tổ chức đã có phiên họp cuối cùng nhằm rà soát công tác Nhân sự và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ VII.
Phiên họp đặt dưới sự chủ toạ của HT Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS; HT Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký – Chánh Văn Phòng 2; HT Danh Lung, Uỷ viên TT – Phó Văn phòng 2; HT Thích Huệ Trí, Uỷ viên TT – Trưởng ban Pháp chế; TT Thích Phước Nguyên, Uỷ viên TT – Phó Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN; HT Thích Quảng Hiển, Uỷ viên HĐTS – Trưởng Ban Trị sự; HT Thích Như Thị, Phó Trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Sau nghi thức Niệm Phật cầu gia hộ, HT Thích Thiện Thống thay mặt Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có phát biểu chỉ đạo về công tác tổ chức – công tác nhân sự cho Ban Tổ chức và Tiểu ban Nhân sự Đại hội một số ý kiến chỉ đạo của HT Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng như Thường trực  Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN cũng như kết quả hiệp thương lúc 8h30 cùng ngày của Đoàn công tác Trung ương Giáo hội với lãnh đạo chính quyền tỉnh về nhân sự BTS tỉnh nhiệm kỳ VII 2022 – 2027.
hns 4

Thừa Uỷ nhiệm Văn phòng 2, Thượng toạ Thích Phước Nguyên đã tuyên đọc quyết định số 494/QĐ-HĐTS-VP2 do Hoà thượng Chủ tịch HĐTS ký ngày 14/10/2022 V/v Công cử Hoà thượng Thích Huệ Trí tham gia Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ VII 2022 – 2027 để suy cử chức danh Trưởng Ban Trị sự NK VII; và Thông báo số 443/TB-HĐTS ngày 12/10/2022 do Thượng toạ Thích Đức Thiện ký thay Chủ tịch HĐTS về kết luận phiên họp Thường trực HĐTS chỉ đạo công tác nhân sự tỉnh nhiệm kỳ VII.Sau khi nhận quyết định của HT Chủ tịch HĐTS, HT Thích Huệ Trí đã phát biểu mong muốn sự hoà hợp của Tăng ni tỉnh nói chung và thường trực BTS GHPGVN tỉnh cũng như Ban Tổ chức và Tiểu ban Nhân sự Đại hội VII để Đại hội được diễn ra trong không khí Trang nghiêm – Hoà hợp – Đoàn kết.

Dưới sự điều hành của Chủ toạ đoàn, các thành viên tham dự cuộc họp đã phát biểu nhiều ý kiến nhằm góp ý – chọn lọc nhân sự chủ chốt cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ VII trên tinh thần chọn đúng người – giao đúng việc đồng thời chú ý đến việc xây dựng đội ngũ kế thừa cho mai sau.

Sau hơn 4h thảo luận, các thành viên đã đồng thuận với các chức danh nhân sự chủ chốt trong Thường trực Ban Trị sự tỉnh Nhiệm kỳ VII 2022 – 2027 để trình Đại hội biểu quyết. Đồng thời Phiên họp đã xác định Đại hội chính thức sẽ được diễn ra vào các ngày 09-10 /11/2022.

Phiên họp kết thúc lúc 12h30 trong niềm hoan hỹ của đại chúng.

hns 3

hns 7

hns 8

1

hns 9

hns 6

hns 5

hns 9

hns 10

hns 11hns 12

hns 13

hns 14

hns 15

hns 16

hns 17

hns 18

hns 19

hns 20

hns 21

hns 22

hns 23

hns 24

hns 25

hns 28

hns 27

Quảng Chuyên

Bài viết liên quan