Ban Tổ chức và Chương trình Khóa tu NỤ SEN HỒNG lần 2

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA HỘ PHÁP
(TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP)BAN TỔ CHỨC
KHÓA TU MÙA HÈ LẦN THỨ II NĂM 2019
CHỦ ĐỀ: NỤ SEN HỒNG
(Từ ngày 24 – 28/07/2019 (nhằm ngày 22 – 26/06/Kỷ Hợi)

I. BAN TỔ CHỨC:
TRƯỞNG BAN: HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG HIỂN

CÁC PHÓ BAN:
ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN NGHĨA                   ĐẠI ĐỨC THÍCH VĨNH TẾ
ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH ĐẠO                            ĐẠI ĐỨC THÍCH KHẢI THÀNH
ĐẠI ĐỨC THÍCH THIỆN HƯNG (VT)
THƯ KÝ: ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐỨC DUY
THỦ QUỸ: ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN ĐĂNG

CÁC ỦY VIÊN:
ĐĐ. THÍCH BẢO NHẬT                           ĐĐ. THÍCH QUẢNG KIÊN
ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG HÀ                 ĐĐ. THÍCH THIỆN HƯNG    (VT)
SC. THÍCH NỮ TIẾN LIÊN                      NS. THÍCH NỮ MINH HẢI
SC. THÍCH NỮ NHƯ THÀNH                 SC. THÍCH NỮ NHƯ HUỆ
SC. THÍCH NỮ LIÊN NHÀN                    SC. THÍCH LIỄU NGỘ
SC. THÍCH NỮ THANH THẢO               SC. THÍCH NỮ DUNG LIÊN
SC. THÍCH NỮ MINH HOA                      SC. THÍCH NỮ NGUYÊN THANH
SC. THÍCH NỮ THIỀN HẬU                    SC. THÍCH NỮ HOÀN TÍN
SC. THÍCH NỮ GIÁC TUYỀN                           SC. THÍCH NỮ DIỆU NGỌC
SC. THÍCH NỮ NHUẬN HOA

II. CÁC TIỂU BAN:
1. BAN ĐIỀU HÀNH:
TRƯỞNG BAN: ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN NGHĨA
PHÓ BAN:
ĐẠI ĐỨC THÍCH VĨNH TẾ                      ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN ĐĂNG
ĐẠI ĐỨC THÍCH KHẢI THÀNH             SƯ CÔ THÍCH NỮ MINH HOA

2. BAN KIỂM SOÁT:
TRƯỞNG BAN: ĐẠI ĐỨC THÍCH VĨNH TẾ
PHÓ BAN:
ĐĐ. THÍCH NHUẬN ĐĂNG                     ĐĐ. THÍCH ĐỨC DUY
ĐĐ. THÍCH BẢO NHẬT                           SC. THÍCH NỮ NGUYÊN THANH
CÁC ỦY VIÊN:
ĐĐ. THÍCH PHÁP HẠNH                       ĐĐ. THÍCH PHÁP LUÂN
ĐĐ. THÍCH PHÁP TUỆ                           ĐĐ. THÍCH PHÁP QUANG
ĐĐ. THÍCH PHÁP TRÍ                            SC. THÍCH NỮ NHƯ HUỆ
SC. THÍCH NỮ GIÁC TUYỀN               SC. THÍCH NỮ NHUẬN HOA
CÁC ỦY VIÊN: TÌNH NGUYỆN VIÊN

3. BAN TIẾP TÂN:
TRƯỞNG BAN: ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG KIÊN
PHÓ BAN: ĐẠI ĐỨC THÍCH HỮU TÂM

4. BAN ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH:
TRƯỞNG BAN:  ĐẠI ĐỨC THÍCH KHẢI THÀNH
PHÓ BAN:
ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG HÀ (MC LỄ HÀNH CHÁNH)
SƯ CÔ THÍCH NỮ MINH HOA
CÁC ỦY VIÊN: NHÓM HOẠT NÁO

5. BAN ẨM THỰC:     5 ngày
TRƯỞNG BAN: ĐĐ THÍCH THIỆN HƯNG
PHÓ BAN:

CÔ PHÚC            PT. PHÁP HẠNH

CÁC ĐƠN VỊ ỦNG HỘ NẤU ĂN:
– NGÀY 24/07/2019 (22/06/AL): NHÓM TỪ THIỆN CÔ BA CHẮC H. ĐẤT ĐỎ
– NGÀY 25/07/2019 (23/06/AL): SC. THÍCH NỮ TIẾN LIÊN
– NGÀY 26/07/2019 (24/06/AL): SC. THÍCH NỮ NHƯ THÀNH VÀ TP. TP. HCM
– NGÀY 27/07/2019 (25/06/AL): NS. THÍCH NỮ MINH HẢI
– NGÀY 28/07/2019 (26/06/AL): ĐĐ. THÍCH THIỆN HƯNG

6. BAN HÀNH ĐƯỜNG:
TRƯỞNG BAN: SC. THÍCH NỮ THIỀN HẬU
PHÓ BAN: LIỄU NGỘ
– HUYNH TRƯỞNG DIỆU HƯƠNG
– GĐPT TRUNG TÂM NĐHP                                       – TÌNH NGUYỆN VIÊN

7. BAN TRÀ NƯỚC:
– SC. THÍCH NỮ ĐĂNG LIÊN                                     – CHƯ NI TỊNH XÁ NGỌC QUANG
– SC. THÍCH NỮ HOÀN TÍN

8. BAN TIẾP LỄ:
– SC. THÍCH NỮ NGUYÊN THANH                  – SC. THÍCH NỮ THANH THẢO
– SC. NHƯ THÀNH  (CĐ)                                   – SC. THÍCH NỮ GIÁC TUYỀN

9. BỘ PHẬN VĂN PHÒNG
(tiếp nhận HS, quản lý điện thoại, in chứng nhận, thẻ đeo….)
SC. THÍCH NỮ QUẢNG CHÂU                         SC. THÍCH NỮ LIÊN NHÀN
SC. THÍCH NỮ ĐỊNH ĐỨC                               SC. THÍCH NỮ DUNG LIÊN
SC. THÍCH NỮ DIỆU NGỌC                             PT. TUẤN HẢI

10. BAN NGHI LỄ:
ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG KIÊN                       ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN THIỆN
ĐẠI ĐỨC THÍCH HỮU TÂM

11. BAN TRANG TRÍ:
ĐĐ. THÍCH NHUẬN ĐĂNG                               ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐỨC DUY
CÁC CHÚ TT NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP.

12. BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG:
TRƯỞNG BAN: ĐĐ. THÍCH NGUYÊN TRỤ
PHÓ BAN: SC. THÍCH NỮ THANH THẢO
CS. QUẢNG CHUYÊN – LÊ NGỌC CẢM                   CS. ĐỒNG TÂM – NGUYỄN VĂN TƯỞNG
CS. TỊNH MẠNH – NGUYỄN QUỐC DŨNG              CS. THIỆN PHÁP – NGÔ XUÂN TRỌNG
KÊNH PHẬT SỰ ONLINE

13. BAN HƯƠNG ĐĂNG:
– ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN ĐĂNG                            ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐỨC DUY

13. BAN THỊ GIẢ:
TRƯỞNG BAN: SC. THÍCH NỮ HOÀN TÍN
PHÓ BAN: SC. THÍCH NỮ TÍN LIÊN
CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN

14. BAN Y TẾ:
– Y TÁ TÂM NGHIÊM                                        CÁC BÁC SĨ BV LÊ LỢI

15. BAN TRẬT TỰ:
ĐĐ. THÍCH BẢO NHẬT
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TTNĐ HỘ PHÁP

16. BAN VỆ SINH:      PT. TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP  VÀ PT. TỈNH BÌNH PHƯỚC

17. BAN VẬN CHUYỂN:     CÁC CHÚ TTNĐ HỘ PHÁP
TÌNH NGUYỆN VIÊN

18. BAN ÂM THANH-ÁNH SÁNG:                 CHÚ QUÂN

19. BAN GIỮ XE:        CHÚ NAM, CHÂU PHA

BAN TỔ CHỨC
CHƯƠNG TRÌNH
KHÓA TU MÙA HÈ LẦN THỨ II NĂM 2019CHỦ ĐỀ: NỤ SEN HỒNG
Từ ngày 24-28/07/2019 (22-26/06/Al)

STT Thời Gian Nội Dung Người Phụ Trách Ghi
chú
Ngày 1: Ngày 24/07/2019
07h:30-10h30 -Tiếp nhận khóa sinh và ổn định các em, chia phòng ở (Nam-Nữ ở hai dãy nhà Đông, Tây riêng biệt, phía sau các chú tiểu)
-Chia nhóm gia đình (trưởng, phó)
ĐĐ Thích Khải Thành
SC. Nguyên Thanh
SC. Thanh Thảo
SC. Liên Nhàn
Tình Nguyện Viên
10h:30-11h30 Thọ thực Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ
12h:0013h:30 Chỉ tịnh Ban Kiểm Soát & Tình Nguyện Viên
13h:3014h:00 Thức chúng, vệ sinh cá nhân, tập trung tại hội trường Tình Nguyện Viên
14h:0016h:00 Sinh hoạt nội quy khóa tu & học oai nghi đi đứng nằm ngồi Đại đức Khải Thành
SC. Minh Hoa
16h:0017h:30 Vệ sinh cá nhân
17h:3018h:30 Dược thực Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ
18h:3019h:45 Tụng kinh Tuổi Trẻ Hạnh Phúc MC: SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ
19h:4520h:45 Giao lưu sinh hoạt các nhóm Đại đức Khải Thành & Tình Nguyện Viên
20h:4521h:00 Thiền tọa MC: SC. Minh Hoa
21h:00 Chỉ tịnh Ban Kiểm Soát & TNV
Ngày 2: Ngày 25/07/2019
04h:30 Thức chúng Tình nguyện viên
04h:30-05h:00 Vệ sinh cá nhân
05h:00-05h:45 Lễ sám & lời cầu nguyện buổi sang MC: SC Minh Hoa & Ban nghi lễ
05h:45-06h:15 Tập thể dục Tình nguyện viên
06h:30-07h:15 Điểm tâm MC hướng dẫn
07h:30-08h:00 Tập trung khu vực hội trường, chuẩn bị Lễ Khai Mạc ĐĐ Thích Khải Thành
08h:00-10h:30 Lễ Khai Mạc
(có chương trình riêng)
MC: ĐĐ. Thích Quảng Hà
10h:30-11h30 Thọ thực Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ
12h:00-13h30 Chỉ tịnh Ban Kiểm Soát & Tình Nguyện Viên
13h:3014h:00 Thức chúng, vệ sinh cá nhân, tập trung tại hội trường Tình nguyện viên
14h:0015h:00 Lắng nghe để hiểu ĐĐ. Nhuận Nghĩa- ĐĐ. Vĩnh Tế- ĐĐ.Minh Đạo- SC. Minh Hoa- SC. Nguyên Thanh & MC.ĐĐ. Khải Thành
15h:0016h:00 Giao lưu sinh hoạt các nhóm Tình Nguyện Viên
16h:0017h:30 Vệ sinh cá nhân
17h:3018h:30 Dược thực Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa
18h:3019h:15 Tụng kinh Tuổi Trẻ Hạnh Phúc SC TN Minh Hoa & Ban nghi lễ
19h:1520h:45 Thuyết giảng: chữ hiếu trong đạo Phật & Dâng trà Tri Ân Cha Mẹ ĐĐ. Thích Khải Thành
Trực tiếp PS.Online
21h:00 Thư gởi cho cha mẹ SC TN Minh Hoa
21h:15 Chỉ tịnh Ban Kiểm Soát & Tình Nguyện Viên
Ngày 3: Ngày 26/07/2019
04h:30 Thức chúng Tình nguyện viên
04h:30-05h:00 Vệ sinh cá nhân
05h:00-05h:45 Tụng kinh Phước Đức SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ
05h:45-06h:15 Hành thiền (mặc áo dài) Tình nguyện viên
06h:30-07h:15 Điểm tâm Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ
07h:30-08h:00 Tập trung khu vực hội trường, ổn định hội trường Tình nguyện viên
08h:0009h30 Thuyết giảng TT.Thích Nhật Từ
MC: SC. Minh Hoa
10h:30-11h30 Thọ thực Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ
12h:00-13h30 Chỉ tịnh Ban Kiểm Soát & Tình Nguyện Viên
13h:3014h:00 Thức chúng, vệ sinh cá nhân, tập trung tại hội trường Tình Nguyện Viên
14h:0015h:30 Thuyết giảng TT. Thích Thiện Thuận
MC: ĐĐ. Thích Khải Thành
16h:0017h:30 Vệ sinh cá nhân
17h:3018h:30 Dược thực Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ
18h:3019h:45 Tụng kinh Báo Hiếu SC. Minh Hoa  & Ban nghi lễ
19h:4520h:45 Gameshow
RUNG CHUÔNG CHÙA
– ĐĐ. Thích Khải Thành
20h:4521h:00 Lửa trại PT. Tuấn Hải
Các Tình nguyện viên
21h:00 Chỉ tịnh Ban Kiểm Soát & Tình Nguyện Viên
Ngày 4: Ngày 27/07/2019
04h:30 Thức chúng Tình Nguyện Viên
04h:30-05h:00 Vệ sinh cá nhân
05h:00-05h:45 Tụng kinh Phước Đức SC. Minh Hoa  & Ban nghi lễ
05h:45-06h:30 Tập thể dục Tình Nguyện Viên
06h:30-07h:30 Điểm tâm Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ
07h:30-08h:00 Tập trung khu vực hội trường, ổn định hội trường Tình Nguyện Viên
08h:0009h:30 Thuyết giảng:
Tuổi trẻ và Facebook
SC Minh Hoa
10h:30-11h30 Thọ thực Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ
12h:00-13h30 Chỉ tịnh Ban Kiểm Soát & Tình Nguyện Viên
13h:3014h:00 Thức chúng, vệ sinh cá nhân, tập trung tại hội trường Tình Nguyện Viên
14h:0016h:00 Chương trình trò chơi lớn ĐĐ. Thích Khải Thành & Tình nguyện viên
16h:0017h:30 Vệ sinh cá nhân
17h:3018h:30 Dược thực Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ
18h:30-20h:30 Gala ĐĐ. Thích Khải Thành
Các ca sĩ: Sĩ Luân, Phương Thảo, Khánh Hiền, Khánh Huế
20h:30-22h:30 Thắp nến tri ân tứ trọng ân ĐĐ. Thích Khải Thành
21h:30-21h:45 Thiền tọa SC TN Minh Hoa & Ban Nghi Lễ
21h:45 Chỉ tịnh Ban Kiểm soát
Ngày 5: Ngày 28/07/2019
04h:30 Thức chúng Tình nguyện viên
04h:30-05h:00 Vệ sinh cá nhân
05h:00-05h:45 Tụng kinh Phước Đức SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ
05h:45-06h:15 Tập thể dục buổi sáng Tình nguyện viên
06h:30-07h:30 Điểm tâm Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ
07h:30-08h:00 Tập trung khu vực hội trường, chuẩn bị lễ bế mạc ĐĐ Khải Thành
08h:00-10h:30 Lễ Bế mạc
(có chương trình riêng)
MC: ĐĐ. Thích Quảng Hà
10h:30-11h:30 Thọ trai Đại đức Khải Thành, SC. Minh Hoa & Ban nghi lễ
11h:30-12h:30 Kết thúc khóa tu, cung tiễn chư Tôn đức BTC về bổn tự và tiễn đưa TNV, khóa sinh ra về.
15h00-17h00 Cúng thí Ban Nghi Lễ
BAN TỔ CHỨC

Bài viết liên quan