Cảm niệm của Đức Pháp chủ GHPGVN về hành trạng Bồ-tát Thích Quảng Đức

10/06/2023

Tại Đại lễ tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023), do Giáo hội tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự ngày 20-4-Quý Mão (2023), với tư cách là nhân chứng, Đức Pháp chủ GHPGVN – Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã chia sẻ cảm niệm của mình về Bồ-tát Thích Quảng Đức đến Tăng Ni, Phật tử, trong tương lai Tăng Ni, Phật tử nương theo trên con đường tu tập và…

Kỷ cương là nền tảng cho sự ổn định và phát triển bền vững của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

05/08/2017

Nhìn vào định hướng “Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển”, có thể thấy nổi bật lên tính khoa học và thực tiễn mà Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII đề ra. Qua đó, chúng tôi cảm nhận được tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của chư Tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) trong việc nỗ lực hoàn thiện bộ máy điều hành và quy…