Ban Trị sự GHPGVN thành phố Vũng Tàu viếng tang Ni trưởng Thích nữ Chơn Hảo

Chiều ngày 04-02, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Vũng Tàu vô cùng kính tiếc trở về Tu viện Vạn Liên (22/6 Hạ Long, Tp. Vũng Tàu) dâng hương phúng viếng đảnh lễ Giác linh cố Ni trưởng Thích nữ Chơn Hảo tân viên tịch.

Đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.VT do HT. Thích Giác Tùng, Thành viên HĐCM GHPGVN làm trưởng đoàn; cùng đi có HT. Thích Thông Không, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo thành phố; TT. Thích Thiện Thông, Phó Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo thành phố; TT. Thích Thiện Chí, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự thành phố; cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo thành phố;

Tại Giác linh đường trước kim quan và di ảnh của cố Ni Trưởng, HT. Thích Thông Không đại diện chư tôn đức Ban Trị sự thành phố Vũng Tàu đã nguyện hương tưởng niệm đồng thời kính nguyện giác linh Ni trưởng thượng phẩm thượng sanh cao đăng Phật quốc.

Tiếp đó TT. Thích Thiện Thông đã có lời tưởng niệm về công hạnh đạo nghiệp của cố Ni trưởng Thích nữ Chơn Hảo viện chủ Tu viện Vạn Liên. Khi còn sanh tiền cố Ni trưởng đã giành một đời hoằng dương chánh pháp, giáo dục cho hậu thế không ngừng nghỉ cũng như thực hành hạnh bố thí cả một đời. Với đức hạnh khiêm cung Người luôn hòa nhã với Tăng Ni Phật tử. Ni trưởng viên tịch Phật giáo tỉnh nhà mất đi một bậc tòng lâm.

Chư tôn đức đã hữu nhiễu kim quan bày tỏ kính tiếc đồng thời lưu lại đôi dòng lưu niệm nơi sổ tang.

Sau đây là những hình ảnh lễ viếng:

Trung Giác

Bài viết liên quan