Đức Pháp chủ GHPGVN: “Dấn thân phụng sự nhưng không được xa rời Giới luật”

07/08/2017

GNO – Mỗi khi chúng ta có dấn thân phục vụ, đi vào thực tiễn thì mới có sáng kiến, trí tuệ theo đó mà phát sinh, nhìn cuộc đời rõ hơn trong tinh thần Chánh kiến. Nếu tránh né khó khăn, ngại đụng chạm thì cái nhìn về cuộc đời của mỗi người sẽ khó toàn diện và chính xác được. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy tôn Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh –…