Hương sen mùa xuân

Hương sen mùa xuân

 •   01/02/2022 01:28:00 AM
 •   Đã xem: 616
 •   Phản hồi: 0

Phú Mỹ: Trang nghiêm Lễ Hằng thuận tại chùa Vạn Thiện

Phú Mỹ: Trang nghiêm Lễ Hằng thuận tại chùa Vạn Thiện

 •   08/01/2022 06:55:00 PM
 •   Đã xem: 529
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 08/01/2022, TT. Thích Thiện Thuận – Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ trì buổi lễ Hằng thuận cho Phật tử Phạm Ngọc Minh Khánh pháp danh Diệu Thuận và Kennard Irawan pháp danh Thiện Hiền tại chùa Vạn Thiện, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ nhằm xây dựng nét đẹp truyền thống của người con Phật và tinh thần quý mến Tam bảo của người Phật tử.

Cách khai và đánh chuông mõ

Cách khai và đánh chuông mõ

 •   03/10/2021 07:07:00 PM
 •   Đã xem: 455
 •   Phản hồi: 0

Ý nghĩa An cư Kiết hạ

Ý nghĩa An cư Kiết hạ

 •   24/08/2021 09:52:00 PM
 •   Đã xem: 342
 •   Phản hồi: 0

Ý nghĩa An cư Kiết hạ qua giọng đọc Sư cô Thích nữ Giác Tuyền

Trực tuyến: Mẹ là quê hương

Trực tuyến: Mẹ là quê hương

 •   20/08/2021 08:14:00 PM
 •   Đã xem: 409
 •   Phản hồi: 0

Bóng Mây - Bài giảng về chữ Hiếu

Bóng Mây - Bài giảng về chữ Hiếu

 •   15/08/2021 06:49:00 PM
 •   Đã xem: 364
 •   Phản hồi: 0

Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức của Phật Dược Sư

Ý Nghĩa Kinh Bổn Nguyện Công Đức của Phật Dược Sư

 •   09/08/2021 08:19:00 PM
 •   Đã xem: 403
 •   Phản hồi: 0

Kinh Đại Ái Đạo

Kinh Đại Ái Đạo

 •   17/06/2021 07:32:00 AM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0

Đại Ái Đạo xứng đáng là một vị Tỳ kheo ni đầu tiên, xứng đáng là người lãnh đạo ni đoàn. Chấp nhận cho người nữ xuất gia, Đức Thế Tôn hy vọng ni giới có thể học theo hạnh của Tỳ kheo ni Đại Ái Đạo mà làm cho giáo pháp của Đức Phật không bị mai một.Tỳ kheo ni Đại Ái Đạo trụ thế hơn chín mươi tuổi mới nhập Niết-bàn.

Ni trưởng Đại Ái Đạo

Ni trưởng Đại Ái Đạo

 •   12/06/2021 07:52:00 PM
 •   Đã xem: 368
 •   Phản hồi: 0

Sau khi xuất gia, thọ giới Tỳ kheo ni, bà Kiều Đàm Di có pháp danh là Ma-ha Ba-xa-ba-đề (Mahaprajapati), dịch nghĩa sang Hán ngữ là Đại Ái Đạo. Bà hết sức kính cẩn thực hành theo lời Phật dạy. Đối với mọi người, bà không còn nghĩ rằng mình là hoàng hậu của nước Ca-tỳ-la-vệ, và cũng không ỷ thế là di mẫu của đức Phật. Bà luôn khiêm cung, tinh tấn, nhiệt tình với mọi việc.

Vai trò của Tâm ý thức trong đời sống và Thiền

Vai trò của Tâm ý thức trong đời sống và Thiền

 •   03/12/2020 03:14:00 PM
 •   Đã xem: 590
 •   Phản hồi: 0

TT Thích Thiện Thuận thuyết linh

TT Thích Thiện Thuận thuyết linh

 •   16/10/2020 07:07:00 PM
 •   Đã xem: 1904
 •   Phản hồi: 0

Vào lúc 18h30 ngày 16/10/2020 (nhằm ngày 30/08 Canh tý) nhận lời thỉnh cầu từ Gia đình Chơn linh cụ ông Nguyễn Túc Pháp danh Quảng Mẫn; TT Thích Thiện Thuận Phó TB BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh đã quang lâm chùa Phổ Quang (Tân Hoà - Tx. Phú Mỹ) thực hiện thời khoá Thuyết giảng - Quy y Linh cho cụ ông

Thông điệp của đạo Phật

Thông điệp của đạo Phật

 •   13/08/2020 06:20:00 PM
 •   Đã xem: 829
 •   Phản hồi: 0

Khái quát An cư và Tự tứ theo truyền thống Bắc truyền

Khái quát An cư và Tự tứ theo truyền thống Bắc truyền

 •   26/06/2020 05:49:00 PM
 •   Đã xem: 738
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 26/6/2020, TT. Thích Thiện Thuận quang lâm Trường hạ Tổ đình Đại Tòng Lâm thuyết giảng chủ đề “Khái Quát An Cư và Tự Tứ Theo Phật Giáo Bắc Truyền” với sự tham dự của khoảng 1500 Tăng Ni hành giả an cư của 8 trường hạ trong địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Bố tát và An cư

Bố tát và An cư

 •   13/06/2020 03:08:00 AM
 •   Đã xem: 602
 •   Phản hồi: 0

Đại lễ Phật đản PL.2564 tại VP. BTS tỉnh

Đại lễ Phật đản PL.2564 tại VP. BTS tỉnh

 •   07/05/2020 08:08:00 AM
 •   Đã xem: 852
 •   Phản hồi: 0

Thập đại đệ tử: Tôn giả A Nan Đà - Đa văn đệ nhất

Thập đại đệ tử: Tôn giả A Nan Đà - Đa văn đệ nhất

 •   06/03/2020 09:07:00 PM
 •   Đã xem: 745
 •   Phản hồi: 0

Khi ấy, Tôn-giả Đại Mục-kiền-Liên suy nghĩ: “Đức Thế-Tôn muốn vị nào làm thị-giả, ý Ngài đặt vào vị Tỳ-kheo nào? Ngài muốn ai chăm sóc cho xứng ý, và ghi nhớ lời Ngài dạy mà không quên mất ý nghĩa? Có lẽ ta nên nhập Như-kỳ tưởng-định để quán sát tâm niệm của toàn thể đại-chúng”. Nghĩ rồi, Tôn-giả liền thực hành ngay và biết Thế-Tôn muốn chọn Tôn-giả A-Nan-Đà, vì ý Ngài đặt vào A-Nan-Đà.

Thập đại đệ tử: Tôn giả La Hầu La - Mật hạnh đệ nhất

Thập đại đệ tử: Tôn giả La Hầu La - Mật hạnh đệ nhất

 •   05/03/2020 06:53:00 PM
 •   Đã xem: 465
 •   Phản hồi: 0

Đức Phật khuyên La Hầu La cần cẩn thận lời nói, giống như con voi bảo vệ cái vòi, mở miệng nói dối dù nói chơi huệ mạng của người sẽ mất. Con voi ra trận mà không biết bảo vệ cái vòi thì chẳng còn biết sợ gì hết. Con người không cẩn thận, cân nhắc lời nói để cứ nói lừa, nói dối sẽ không có tàm quý và không có một việc xấu xa nào mà không làm. Bởi thế con người hãy ráng giữ miệng giữ mồm. Nghe Đức Phật răn dạy, La Hầu La tỉnh ngộ phát nguyện sửa đổi oai nghi, bỏ lời dối gạt, âm thầm vắng vẻ tu luyện mật hạnh.

Thập đại đệ tử: Tôn giả Ưu Bà Ly - Trì luật đệ nhất

Thập đại đệ tử: Tôn giả Ưu Bà Ly - Trì luật đệ nhất

 •   25/02/2020 04:54:00 PM
 •   Đã xem: 803
 •   Phản hồi: 0

Trong cuộc sống, từ quốc gia xã hội, đến đoàn thể, luật pháp, nội quy, điều lệ là những điều kiện giúp cho tổ chức được kiện toàn, vững mạnh, trường tồn. Ngược lại trong một tổ chức có nhiều người không giữ nội quy, điều luật sẽ trở thành ô hợp dễ tan rã, cụ thể như trong quân đội nếu không có kỷ luật sắt, khi ra trận sẽ bị thất bại. Với tôn giáo cũng thế, tín đồ không tuân giữ điều răn cấm, đạo giáo sẽ bị suy tàn. Khi Đức Phật sắp Niết Bàn, Ngài A Nan hỏi Phật nhiều vấn đề trong đó có câu hỏi:Sau khi Thế Tôn Niết Bàn chúng con nhận ai làm thầy?

Thập đại đệ tử: Tôn giả Ma Ha Ca Diếp - Đầu Đà đệ nhất

Thập đại đệ tử: Tôn giả Ma Ha Ca Diếp - Đầu Đà đệ nhất

 •   23/02/2020 04:32:00 PM
 •   Đã xem: 712
 •   Phản hồi: 0

Phật bảo : ‘Nay ta có chánh pháp nhãn tạng, đó là tâm nhiệm mầu của niết-bàn, chẳng sanh, chẳng diệt, các vị nghĩ thế nào? Nó có hình tướng gì chăng ? Không, nó là vô tướng; Các vị bảo nó chẳng có tướng gì ư ? Nó lại có hình tướng đó ! Cho nên thực tướng là vô tướng, chẳng chỗ nào là chẳng tướng. Đó là một pháp môn vi diệu chẳng thể nghĩ bàn, văn tự không thể tả ra được. Lọai pháp môn mà nay ta chỉ dạy các vị là một thứ đặc biệt truyền thọ ngoài giáo điển và pháp môn đó ta đã truyền cho Ma-ha Ca Diếp rồi !’


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây