Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần VI (2007-2012)

Chủ nhật - 29/10/2017 17:48

Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần VI (2007-2012)

A.  Tổ chức, địa điểm, thời gian

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ VI (2007- 2012) được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Thủ đô Hà Nội trong 2 ngày từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 12 năm 2002.

B. Thành phần, số lượng đoàn và đại biểu
I. Thành phần, số lượng đoàn 

1.  Hội đồng Chứng minh (97 vị) + Hội đồng Trị sự (147 vị)
2. Đại biểu các Tỉnh hội, Thành  hội do Đại hội Đại biểu các Tỉnh hội, Thành  hội cử: 56 đoàn.
3. Đoàn 12 Ban, Ngành, Viện, Phân viện, Hội đồng Phiên dịch, 3 Học viện Phật giáo, 2 Văn phòng Trung ương Giáo  hội. 
4. Phật giáo hải ngoại (Lào, Pháp, Đức, Mỹ, Czech, Ukraina)

II. Số lượng đại biểu:

1. Đại biểu chính thức:                            756 vị (có 121 nữ và 54 cư sĩ)
2. Khách mời danh dự và dự thính:        451 vị.
Tổng cộng                                             1207 vị

C. Bài phát biểu của các vị lãnh đạo

1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Ông Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

D. Các tham luận tại Đại hội

Có 48 tham luận tại Đại hội gồm: Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban hoằng pháp Trung ương, Ban nghi lễ Trung ương, Ban kinh tế tài chính Trung ương, các tỉnh, Thành  hội Phật giáo, Học viện Phật giáo tại Hà Nội, Phật giáo Nam tông Khmer, Ni giới Hệ phái Khất sĩ, đại biểu Phật giáo Việt Nam tại Lào, Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Giáo sư Thái Kim Lan, Tiến sĩ Hồng Quang (Hoa Kỳ)

E. Tổng kết công tác, chương trình hoạt động và những nét mới

Về tổ chức
Toàn quốc có 56 Ban Trị sự và Ban Đại diện Phật giáo tỉnh, thành.

Về công tác Tăng sự
- Tăng, Ni: 44.498 vị, trong đó: Bắc tông: 32.625 Tăng, Ni, Nam tông: 8.919 (8.574 Nam tông Khmer và 345 Nam tông Kinh ), Khất sĩ: 2.954 Tăng, Ni.
-  Về tự viện có: 14.775 ngôi, trong đó: Bắc Tông: 13.665, Nam Tông: 570, Khất sĩ: 540.
Trung ương Giáo  hội đã cấp 4.667 giấy chứng nhận Tăng, Ni trong cả nước, đổi mới 954 giấy chứng nhận Tăng, Ni. Cấp 530 giấy Chứng nhận Tu sĩ Nam tông Khmer.
-  An cư kiết hạ và tổ chức giới đàn
Đã duyệt và cấp 4.250 chứng điệp an cư cho Tăng, Ni an cư lần đầu.
Có 40/54 Ban Trị sự Phật giáo tổ chức thành công 60 giới đàn, với 13.878 giới tử. Trung ương Giáo  hội đã duyệt cấp 12.083 chứng điệp thọ giới.
-  Bổ nhiệm Trụ trì
Trung ương Giáo  hội, Ban Trị sự Tỉnh, Thành  hội đã bổ nhiệm 1.190 Tăng, Ni trụ trì các cơ sở tự viện của Giáo  hội trong toàn quốc.
Đã phối hợp tổ chức các khoá Bồi dưỡng Trụ trì, bồi dưỡng nghiệp vụ Hành chính có 6.073 lượt Tăng, Ni trụ trì các cơ sở tự viện của Giáo  hội tham dự.

- Tình hình sinh hoạt của Phật giáo Nam tông Khmer

Đã bổ nhiệm, hợp thức hóa cho 520 vị trụ trì, khắc dấu cho 430 cơ sở Tự viện, công nhận Ban Quản trị 452 cơ sở Phật giáo Nam tông Khmer.

Về công tác giáo dục Tăng, Ni
- Sơ cấp Phật học
Hiện cả nước có hơn 2.000 Tăng, Ni sinh đã tốt nghiệp và hơn 1.500 Tăng, Ni sinh đang theo học chương trình sơ cấp Phật học.
- Trường Trung cấp Phật học
Hiện nay có 28 trường (6 phía Bắc, 22 phía Nam) đang đào tạo 2.333 Tăng, Ni sinh Trung cấp Phật học. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai đang chờ ý kiến cho phép thành lập trường Trung cấp Phật học.
- Lớp Cao đẳng Phật học
Hiện có 8 lớp Cao đẳng Phật học đang hoạt động theo hệ thống trường Trung cấp Phật học. Nhiệm kỳ qua, có 849 Tăng, Ni sinh tốt nghiệp và 844 vị đang theo học các lớp này.
- Học viện Phật giáo Việt Nam
Trong nhiệm kỳ V, có 711 Tăng, Ni tốt nghiệp Cử nhân Phật học, đang đào tạo 2236 Tăng, Ni sinh tại 4 Học viện: Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại thành phố Cần Thơ.
Học viện Phật giáo Nam tông Khmer làm lễ ra mắt Hội đồng Điều hành ngày 06-12-2006. Văn phòng và lớp học tạm của Học viện được đặt tại chùa Pôthisomrôn, Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Hiện có 69 Tăng sinh Nam tông Khmer theo học năm học thứ nhất Khóa I (2007-2011).
- Du học
 Hiện có 178 Tăng, Ni du học các nước: Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar,  Đài Loan v.v… Đồng thời giới thiệu 65 Tăng, Ni học Tiến sĩ và Phó Tiến sĩ Phật học. 
Có trên 50 Tăng, Ni hoàn tất chương trình Tiến sĩ, Thạc sỹ Phật học Ấn Độ, Trung Quốc và đã về nước công tác.
- Giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer
Tỉnh hội Phật giáo 8 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã mở 508 lớp Vini và Pali trung cấp, sơ cấp, Khmer ngữ cho 37.440 lượt tăng sinh và bổ túc văn hóa cấp 1, 2, 3, mở lớp dạy Anh văn, tin học cho chư Tăng Nam tông Khmer.
 Ngoài ra, đa số các chùa Nam tông Khmer đều tổ chức dạy tiếng Khmer cho con em người dân tộc từ 8 đến 15 tuổi.
- Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm và hội thảo chuyên đề Giáo dục Phật giáo
+ Hội thảo chuyên đề Giáo dục Phật giáo Việt Nam trong thời hiện  tại, tại Văn phòng 2, Trung ương Giáo  hội, với hơn 200 đại biểu tham dự.
+ Mở Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo  hội, gần 300 vị thành viên Ban Giáo dục Tăng, Ni, Ban giảng huấn các trường Trung cấp Phật học phía Nam tham dự.

Về công tác Hoằng pháp
-  Đào tạo Giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh
Đã mở 3 khóa đào tạo giảng sư ngắn hạn và dài hạn, với thời gian học 3 năm, có 540 Tăng, Ni giảng sinh tốt nghiệp Cao cấp và Trung cấp giảng sư. Hiện nay khóa IV lớp Cao cấp có 105 Tăng, Ni giảng sinh theo học (cuối 2007 sẽ bế giảng), lớp Trung cấp có 49 Tăng, Ni giảng sinh theo học.
- Thành lập Giảng sư Đoàn Trung ương và các Tỉnh, Thành  hội Phật giáo
+ Ngày 24-01-2007, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã ra mắt Đoàn Giảng sư Trung ương (Ban Điều hành gồm 15 thành viên, do Thượng toạ Thích Thiện Bảo - Phó Ban Hoằng pháp Trung ương làm Trưởng đoàn) và trao giấy chứng nhận cho 128 thành viên Đoàn giảng sư Trung ương.
-  Tổ chức Hội thi Giáo lý Cư sĩ Phật tử
Đây là lần đầu tiên, kể từ khi thành lập Giáo  hội, Ban Hoằng pháp Trung ương kết hợp với các Tỉnh, Thành  hội Phật giáo tổ chức hội thi Giáo lý cho Cư sĩ Phật tử.
+ Năm 2005, mở hội thi có 1441 thí sinh tham dự tại ba nơi (các tỉnh miền Trung và Cao nguyên thi tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, các tỉnh miền Đông, miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh thi tại thành phố Hồ Chí Minh, các Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Bắc thi tại Hà Nội).
+ Tháng 9 năm 2006, Hội thi Giáo lý lần thứ hai tại Nhà truyền thống Văn hóa Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, có 1500 cư sĩ Phật tử tham dự.
+ Tháng 11 năm 2006, tại chùa Bằng, Hà Nội đã diễn ra Hội thi giáo lý cư sĩ Phật tử, có hơn 1.000 vị tham dự.
Nội san Chuyển Pháp Luân đã được Nhà xuất bản Tôn giáo cấp giấy phép xuất bản chính thức.
- Chương trình Phật học Hàm thụ

Chương trình Phật học hàm thụ, dưới hình thức học từ xa, được phổ biến từ năm 2003 đến nay đã đào tạo được 2 khóa, với 2000 Tăng, Ni, Phật tử tốt nghiệp. Hiện có 1000 Tăng, Ni, Phật tử ghi danh theo học khóa III.

Về công tác hướng dẫn Phật tử: Trong nhiệm kỳ V, Ban Hướng dẫn Phật tử đã thực hiện được một số công tác nổi bật như sau:
- Vấn đề tu học và huấn luyện Huynh trưởng
+ 326 Huynh trưởng cấp Tín đã theo học chương trình bậc Lực và trại Vạn Hạnh II (4 năm) khai khóa năm 2001 tại Huế. Lễ mãn khóa diễn ra tại thành phố Huế, có 268 Huynh trưởng, Trại sinh được cấp phát bằng chứng nhận hoàn thành chương trình tu học Vạn Hạnh II.
- Vấn đề xếp cấp Huynh trưởng
+ Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức xét, xếp và thọ cấp Tấn 2 lần cho 106 Huynh trưởng thuộc các Tỉnh, Thành  hội Phật giáo.
- Việc cấp thẻ Huynh trưởng Gia đình Phật tử
Đợt 1 năm 2006, Ban Hướng dẫn Phật tử đã cấp 130 thẻ Huynh trưởng cho Huynh trưởng cấp Dũng, Tấn, Tín và Tập
- Trại họp bạn ngành Thiếu Gia đình Phật tử
Từ ngày 9 - 12/8/2007, hơn 3.500 đoàn sinh và Huynh trưởng ngành Thiếu được lựa chọn tham dự Trại họp bạn ngành Thiếu Gia đình Phật tử Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại chùa Linh Ứng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Công tác thống kê:
Hiện nay có: 894 đơn vị Gia đình Phật tử đăng ký sinh hoạt tại 18 Tỉnh, Thành  hội Phật giáo. 7.452 Huynh trưởng, gồm 8 Huynh trưởng cấp Dũng, 165 Huynh trưởng cấp Tấn, 1.059 Huynh trưởng cấp Tín, 2.124 Huynh trưởng cấp Tập và 4.590 Huynh trưởng chưa có cấp. 66.061 Đoàn sinh.
- Công tác cấp thẻ Chứng nhận Phật tử

Năm 2006, Ban Hướng dẫn Phật tử các Tỉnh, Thành hội Phật giáo thông qua Ban Trị sự đã cấp 12.488 thẻ Chứng nhận Phật tử.

Về Nghi lễ  
Đại lễ Phật đản PL. 2550 - DL. 2006, có trên 584 xe hoa và 23 thuyền hoa diễu hành, cùng vô số hoa đăng được thả trên các dòng sông trong cả nước.
- Trai đàn chẩn tế

Nhân chuyến về thăm quê hương lần thứ hai của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và phái đoàn Đạo tràng làng Mai (Pháp) đã kết hợp Ban Nghi lễ Trung ương, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên-Huế long trọng tổ chức Đại trai đàn chẩn tế, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, đồng thời giúp cho Tăng thân Làng Mai và thế giới hiểu thêm về nghi lễ Văn hóa Phật giáo Việt Nam và thấy được chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta.

 *Công tác Văn hoá
 - In ấn, xuất bản

+ Tạp chí Văn hóa Phật giáo đã được cấp giấy phép hoạt động số 96/BVHTT ngày 23-10-2004, trụ sở đặt tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo  hội. Đến nay đã xuất bản được 47 số, mỗi số 10.000 cuốn.
+ Học viện Phật giáo Hà Nội, được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép xuất bản Tạp chíKhuôngViệt, xuất bản số đầu tiên vào quý IV/2007.
Năm năm qua, Tuần báo Giác Ngộ đã phát hành 2.400.000 cuốn, Nguyệt san được 840.000 bản.
Với Tạp chí Văn hóa Phật giáo,Tạp chí Khuông Việt, Tuần báo Giác ngộ và Nguyệt san Giác Ngộ đã đáp ứng được nhiều yêu cầu của độc giả. Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước.
Ngoài ra, tại một số Tỉnh, Thành hội Phật giáo đã thực hiện được các Tập san, Nội san như Vô Ưu của Daklak xuất bản 4 kỳ/1năm, đã xuất bản được 28 số vào dịp Lễ Phật Thành đạo, Lễ Phật đản sinh, mùa Vu lan Báo hiếu và Báo Xuân, Nội san Liễu Quán ở Thừa Thiên-Huế, đến số thứ 7, Nội san HoaTừ của Ninh Thuận ra theo từng quý, Bà Rịa-Vũng Tàu: Nội san An lạc của Hà Tây: Thực hiện Nội san vào dịp Lễ Phật đản và mùa Vu lan Báo hiếu.
Với những tập Nội san, đã chuyển tải được thông tin, các Phật sự của Ban Trị sự, giáo lý Phật giáo đến cộng đồng. 
- Công tác bảo tồn, trùng tu cơ sở Phật giáo:
Nhiệm kỳ V đã có 2305 tự viện, tịnh xá... ở 48 tỉnh, thành được  trùng tu. Có 7 chùa trong cả nước được Bộ Văn hoá Thông tin cấp bằng công nhận là di tích lịch sử văn hoá quốc gia, một số chùa được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
- Trang báo điện tử
Đáp ứng nhu cầu thông tin về giáo lý và thông tin Phật sự của Tăng, Ni, Phật tử và các học giả trong và ngoài nước, hiện nay, đã có một số Tỉnh, Thành  hội Phật giáo mở Website như:
- Thừa Thiên Huế: Website “lieuquanhue.vn”.
- Bà Rịa - Vũng Tàu: Website “daitonglam”.
- Đồng Nai: Website “thienvienminhduc”.
- Website Phattuvietnam.net (của Câu lạc bộ thanh niên Phật tử).
- Hà Tây: Website của chùa Hương, chùa Đậu.
Các trang Web trên đã được rất nhiều lượt người truy cập.

 Từ thiện xã hội
- Hệ thống Tuệ Tĩnh Đường, Phòng chẩn trị Y học dân tộc
Hiện nay, trong toàn quốc có 126 Tuệ Tĩnh đường và phòng phát thuốc từ thiện, đã khám, châm cứu, bấm huyệt và bốc hàng triệu thang thuốc, phát thuốc trị giá trên 35 tỷ đồng. Trong đó, hệ thống Tuệ Tĩnh đường tỉnh Đồng Nai đạt 11,92 tỷ đồng, thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 6 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế đạt gần 3,9 tỷ, Tiền Giang trên 6 tỷ đồng.
- Các trường lớp, nhà dưỡng lão, cơ sở nuôi trẻ mồ côi
Cả nước có trên 1.000 lớp học tình thương, 36 cơ sở nuôi dạy trẻ mẫu giáo bán trú, nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật,... với trên 20.000 em. Có trên 20 cở sở nhà dưỡng lão, nuôi dưỡng trên 1.000 cụ già.
- Trường dạy nghề miễn phí
Các Tỉnh, Thành  hội đã tổ chức 10 Trường, lớp dạy nghề miễn phí (ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị v.v…) cho con em gia đình Phật tử, gia đình lao động nghèo, người khuyết tật, gồm các nghề may, điện gia dụng, tin học, sửa xe, v.v… đã đào tạo và giới thiệu cho hàng ngàn học viên có được việc làm ổn định.
- Công tác cứu trợ

Đã hỗ trợ 22.028 ca mổ đục thủy tinh thể, 200 nhà tình nghĩa, 1.876 nhà tình thương, 422 căn nhà đại đoàn kết, 30 lớp học tình thương, 3 trường mẫu giáo, ủng hộ và nuôi dưỡng trên 100 bà Mẹ Việt Nam anh hùng, xây 250 cầu bê tông, đắp 27 km đường xi măng, 370 chiếc xuồng, khoan 1.510  giếng nước sạch, tặng 1.326 xe lăn, 165 xe lắc, 100 xe trợ đi, 112 xe đạp, hàng trăm ngàn tấn gạo, trợ cấp trên 1.000 áo quan, xây 2 lò hỏa táng từ thiện, trợ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, nuôi cô nhi, v.v...

Tổng cộng công tác từ thiện xã hội nhiệm kỳ V đạt trên 400 tỷ đồng, trong đó thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 200 tỷ đồng.

Đặc biệt, hưởng ứng đợt vận động cứu trợ đồng bào các nước Nam Á bị ảnh hưởng của cơn sóng thần xảy ra ngày 26-12-2004, ban thường trực Hội đồng Trị sự đã làm lễ trao tặng số tiền 63.800 USD cho Lãnh sự các nước có sứ quán tại Việt Nam như: Indonesia, Thái Lan, Sri Lanka, Ấn Độ và Myanmar.

Hoạt động Phật giáo Quốc tế
Văn phòng 1, Văn phòng 2 Trung ương Giáo  hội đã đón tiếp và làm việc với 27 phái đoàn Phật giáo như Phật giáo Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar, Mông Cổ, Sri Lanca, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Singapore, Indonesia, và một số vị cao tăng ở Đài Bắc... đến thăm hữu nghị Việt Nam và Giáo  hội.
Đã 39 lần tham dự Đại hội, hội thảo quốc tế, tham dự Đại lễ Phật đản do cơ quan UNESCO Liên Hiệp Quốc và Thái Lan tổ chức.

Viện và Phân viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Viện và Phân viện Nghiên cứu đã có nhiều khởi sắc:
+ Tổ chức và tham dự các cuộc hội thảo, Đại hội: “Phật giáo trong thời đại mới: Cơ hội và thách thức”, “Bồ tát Thích Quảng Đức”, “Tôn giáo tính”, “Sa môn Trí Hải với phong trào chấn hưng Phật giáo”.
+ Hoàn thành tập 3 Lịch sử Phật giáo Việt Nam và đang biên soạn tập 4,5,6 (do GS. Lê Mạnh Thát chủ biên)
+ Đã in ấn và phát hành 36 bản kinh, trên dưới 3 triệu trang dịch từ chữ Hán hoặc chữ Pali sang tiếng Việt như: Trường Bộ Kinh 2 tập, Trung bộ Kinh 3 tập, Tương Ưng Bộ Kinh 3 tập v.v... Tái bản lần thứ nhất các tập kinh đã phát hành.
Ra mắt sách Thiền Uyển Tập Anh tiếng Pháp do một giáo sư người Pháp dịch.
+ Viện đã mở trang Web “vinabri.org/.com/.net”, Ban Pali mở trang Web “Phật giáo Nam Tông Việt Nam”, Viện Nghiên cứu phối hợp với Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đang thử nghiệm trang Web www.vbu.edu.vn

Tham gia xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc
- Tham gia Quốc hội khóa XII có các Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Hòa thượng Danh Nhưỡng, Hòa thượng Thích Chơn Thiện.
- Tham gia Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có các Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Hòa thượng Dương Nhơn, Hòa thượng Danh Nhưỡng, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Thích Đức Phương, Hòa  thượng Thích Thiện Duyên, Ni trưởng Ngoạt Liên, Sư cô Tín Liên, Đạo hữu Tống Hồ Cầm,... Ngoài ra, còn có nhiều Chư Tôn đức Giáo phẩm, Tăng, Ni và Phật tử tham gia Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ Thập đỏ, Hội Liên Hiệp Thanh niên, Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh... các cấp.
Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận các cấp đã tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương...danh hiệu cao quý cho quý vị có nhiều công lao, cống hiến cho Đất nước như:
- Cố Hòa thượng Pháp chủ Giáo  hội Phật giáo Việt Nam được tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, Huy chương Vì Sự nghiệp Xây dựng Thủ đô.
- Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự được tặng Huân chương Độc lập hạng nhất.
- Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Hòa thượng Thích Thanh Tứ được tặng Huy chương Đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Thành  hội Phật giáo Hà Nội được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất.
- Đặc biệt, tại Cà Mau, các Phật tử lão thành có công với cách mạng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng như: mẹ Nguyễn Thị Tuyết, mẹ Nguyễn Thị Mịnh.
- Cố Hòa thượng Thích Hiển Giác, Thượng tọa Thích Thiện Bửu được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến và các Kỷ niệm chương, bằng khen
- Hòa thượng Hữu Nhem được công nhận Liệt sĩ.
- Huyện Tiên Lãng, Thành  hội Phật giáo Hải Phòng được Nhà nước tặng 5 Huân chương cho 5 Liệt sĩ thời kháng chiến chống Pháp…

F. Nhân sự Đại hội VI nhiệm kỳ 2007 - 2012

- Đại hội đã suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đương vị Pháp chủ và 97 vị Đại lão Hòa thượng vào Hội đồng Chứng minh.
+ Suy tôn Ban thường trực Hội đồng chứng minh gồm 12 vị  gồm đức Pháp chủ và 7 Hòa thượng Phó Pháp chủ, trong đó có Hòa thượng Thích Trí Tịnh kiêm Giám luật, Hòa thượng Thích Thanh Sam kiêm Chánh Thư ký. Ban Thường trực có 3 Phó Thư ký và 1 Uỷ viên Giám luật.
-    Đại hội đã suy cử Hòa thượng Thích Trí Tịnh đương vi Chủ tịch  và 147 thành viên của Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VI (có 7 ni sư, 8 cư sĩ)  và 48 uỷ viên dự khuyết (có 3 ni sư). Thành phần Hội động Trị sự bước đầu được trẻ hoá.                  + Ban Thường trực Hội đồng Trị sự có 45 vị trong đó có 2 ni sư và 3 cư sĩ (1 đã từ trần).

G. Đại hội đã tấn phong
+ 228 Hòa thượng (cao tuổi nhất là ngài Thích Thiện Sỹ ở Tiền Giang, sinh 1909, ít tuổi nhất là ngài Sansato, ở Trà Vinh, sinh 1960).
+ 545 Thượng toạ (cao tuổi nhất là sư Thích Thiện Giác, Đồng Tháp, sinh 1915, ít tuổi nhất có 7 vị sư  Nam tông Khmer ở Trà Vinh đều sinh năm 1965).
+ 143 Ni trưởng (cao tuổi nhất là Ni sư Thích Đàm Hậu, Hải Dương, sinh 1906, ít tuổi nhất là Ni sư Thích nữ Huệ Hương ở Đồng Nai, sinh 1949).
+ 528 Ni sư (cao tuổi nhất là Sư cô Thích Đàm Độ, ở Hà Tây, sinh 1915, ít tuổi nhất có 3 sư cô: 2 ở Nam Định, 1 ở thành phố Hồ Chí Minh đều sinh năm 1963).

 

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)

BAN THƯỜNG TRỰC
Pháp chủ:                                              Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:             Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Phó Pháp chủ:                                      Hòa thượng Thích Minh Châu
Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký      Hòa thượng Thích Thanh Sam
Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật:             Hòa thượng Danh Nhưỡng
Phó Pháp chủ:                                        Hòa thượng Thích Kim Minh
Phó Pháp chủ:                                        Hòa thượng Dương Nhơn
Phó Pháp chủ:                                        Hòa thượng thích Hiển Pháp
Phó Thư ký:                                            Hòa thượng Thích Đức Nghiệp
Phó Thư ký:                                            Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh
Phó Thư ký:                                            Hòa thượng thích Thiện Bình
Uỷ viên Giám luật                                    Hòa thượng Thích Giác Nhường
 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
1) Hòa thượng Thích Thiện An – Đồng Tháp
2) Hòa thượng Thích Bảo An – Bình Định
3) Hòa thượng Thích Tắc An – Tp.Hồ Chí Minh
4) Hòa thượng Thích Thanh Bích – Hà Tây
5) Hòa thượng Thích Thiện Bình – Khánh Hòa
6) Hòa thượng Thích Minh Châu – Tp.Hồ Chí Minh
7) Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh – Hà Nội
8) Hòa thượng Thích Tâm Chánh – Tiền Giang
9) Hòa thượng Thích Minh Chánh – Đồng Nai
10) Hòa thượng Dương Dal – Sóc Trăng
11) Hòa thượng Trần Dạnh – Trà Vinh
12) Hòa thượng Thích Thanh Dục – Thái Bình
13) Hòa thượng Thích Hoá Duyên – Long An (viên tịch)
14) Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Quảng Nam
15) Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Bắc Ninh
16) Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Ninh Bình
17) Hòa thượng Thích Chí Đạt – An Giang
18) Hòa thượng Thích Chánh Đạo – An Giang
19) Hòa thượng Thích Đạt Đồng – Long An
20) Hòa thượng Thích Giác Đức – Bến Tre
21) Hòa thượng Thích Viên Giác – Tp.Hồ Chí Minh
22) Hòa thượng Thích Tâm Giác – Tp.Hồ Chí Minh
23) Hòa thượng Thích Mật Hạnh – Bình Định
24)  Hòa thượng Thích Huệ Hải – TP Hồ Chí Minh
25) Hòa thượng Thích Giác Hải – TP Hồ Chí Minh
26) Hòa thượng Thích Tánh Hải – Lâm Đồng
27) Hòa thượng Thích Nhuận Hiền-Tiền Giang (viên tịch)
28) Hòa thượng Thích Thiện Hiệp – Đồng Tháp            
29) Hòa thượng Thích Giác Hoàng – An Giang
30) Hòa thượng Thích Thanh Huấn – Hải Phòng
31) Hòa thượng Thích Chơn Huệ - Tiền Giang
32) Hòa thượng Thích Phát Huệ - Vĩnh Long (viên tịch)
33) Hòa thượng Thích Ninh Hùng – Tp.Hồ Chí Minh
34) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa-Vũng tàu
35) Hòa thượng Thích Huyền Hy – Khánh Hòa
36) Hòa thượng Thích Thiện Khải –  Đồng Nai
37) Hòa thượng Thích Huệ Kỉnh – An Giang
38) Hòa thượng Sơn Khune – Trà Vinh
39) Hòa thượng Thích Giác Lâm – Bình Định 
40) Hòa thượng Lý Liêu – Kiên Giang
41) Hòa thượng Thích Vĩnh Lưu – Phú Yên
42) Hòa thượng Thích Kim Minh – Bà Rịa-Vũng Tàu
43) Hòa thượng Thích Viên Minh – Đà Nẵng
44)  Hòa thượng Quách Mến – Sóc Trăng
45) Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Tp.Hồ Chí Minh
46) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh
47) Hòa thượng Dương Nhơn – Sóc Trăng
48) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Bình Định
49) Hòa thượng Thích Minh Nhuận – Tp.Hồ Chí Minh
50) Hòa thượng Thích Giác Nhường – Cần Thơ
51) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang
52) Hòa thượng Thích Giác Ngộ - Gia Lai
53) Hòa thượng Thích Chơn Ngộ - Quảng Nam
54) Hòa thượng Thích Duy Nhựt – Tp.Hồ Chí Minh
55) Hòa thượng Thích Đạt Pháp – Long An
56) Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh
57) Hòa thượng Thích Chơn Phát – Quảng Nam
58) Hòa thượng Trần Phiêng – Sóc Trăng
59) Hòa thượng Thích Giác Phúc – Tp.Hồ Chí Minh
60) Hòa thượng Thích Đức Phương – Thừa Thiên-Huế
61) Hòa thượng Danh Pol – Kiên Giang 
62) Hòa thượng Thích Đổng Quang – Gia Lai
63) Hòa thượng Thích Huệ Quang – Khánh Hòa
64) Hòa thượng Thích Thanh Sam – Bắc Ninh
65) Hòa thượng Lâm So – Sóc Trăng
66) Hòa thượng Kim Sa Rinh – Vĩnh Long
67) Hòa thượng Thích Diệu Tâm – Đồng Nai
68) Hòa thượng Thích Minh Tâm – Nam Định
69) Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Đồng Tháp
70) Hòa thượng Thích Trí Tâm – Khánh Hòa
71) Hòa thượng Thích Nhật Tân – Nam Định
72) Hòa thượng Thích Khả Tấn – Thừa Thiên-Huế
73) Hòa thượng Thích Nhuận Thanh – Bình Phước
74) Hòa thượng Thích Tắc Thành – Tp.Hồ Chí Minh
75) Hòa thượng Thích Huệ Thành – Bà Rịa-Vũng Tàu
76) Hòa thượng Thích Huệ Thành – Tp.Cần Thơ
77)  Hòa thượng Thích Phước Thành – Bình Định
78) Hòa thượng Lý Thi – Sóc Trăng
79) Hòa thượng Thích Bửu Thông – Tiền Giang
80) Hòa thượng Thích Huệ Thông – Bình Dương
81) Hòa thượng Thích Giác Thuận – Sóc Trăng
82) Hòa thượng Diệp Thương – Trà Vinh
83) Hòa thượng Thích Chí Tín – Khánh Hòa
84) Hòa thượng Chau Tinh – An Giang
85) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh
86) Hòa thượng Thích Giác Trang – Tp.Hồ Chí Minh
87) Hòa thượng Thích Tịnh Trí – Bình Thuận
88)  Hòa thượng Thích Thiện Trinh – An Giang
89) Hòa thượng Thích Hiển Tu – Tp.Hồ Chí Minh
90) Hòa thượng Thích Minh Tuấn – Tp.Đà Nẵng
91) Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Hà Tây
92) Hòa thượng Thích Quảng Tuyên – Nam Định
93) Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Hà Nội
94) Hòa thượng Thích Thanh Từ - Lâm Đồng
95) Hòa thượng Thích Giác Tường – Tp.Hồ Chí Minh
96) Hòa thượng Chau Ty – An Giang
97) Hòa thượng Thích Giác Viên – Tp.Đà Nẵng

 

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)

BAN THƯỜNG TRỰC

1) Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh
2) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Tứ
3) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Từ Nhơn 
4) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Chơn Thiện
5) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Hiển Pháp
6) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Đức Phương
7) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Trí Quảng
8) Phó Chủ tịch đặc trách Phật giáo Nam tông: Hòa thượng Dương Nhơn
9) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính: Hòa thượng Thích Giác Toàn
10) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội: Thượng toạ Thích Quảng Tùng  
11) Phó Chủ tịch Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu
12) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương: Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm
13) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
14) Phó Tổng Thư ký kiêm Thủ quỹ: Hòa thượng Thích Thiện Pháp
15) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Gia Quang
16) Uỷ viên Thư ký: Hòa thượng Đào Như
17) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Duệ
18) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thiện Thống
19) Uỷ viên Thư ký: Đại đức Thích Đức Thiện
20) Uỷ viên Thư ký kiêm Thủ quỹ: Thượng toạ Thích Minh Tiến
21) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn
22) Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử: Hòa thượng Thích Thiện Duyên
23) Trưởng ban Văn hoá: Hòa thượng Thích Trung Hậu
24) Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Trí Tâm
25) Uỷ viên Pháp chế: Thượng toạ Thích Huệ Trí
26) Uỷ viên Pháp chế: Đại đức Thích Tiến Đạt
27) Uỷ viên Kiểm soát: Hòa thượng Thích Thiện Bình
28)  Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Thiện Tánh
29) Uỷ viên Kiểm soát: Đại đức Thích Quảng Hà
30) Uỷ viên Kiểm soát: Cư sĩ Tống Hồ Cầm
31) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thiện Tâm
32) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thích Giác Giới
33) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thạch Sok Sane
34) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thích Như Niệm
35) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Thanh Điện
36) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Tôn Thật
37) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Đạt Đạo
38) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Tấn Đạt
39) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Phúc
40) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Quyết
41) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Phong
42) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Đạt
43) Uỷ viên Thường trực: Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên
44) Uỷ viên Thường trực: Ni sư Thích nữ Huệ Từ
45) Uỷ viên Thường trực: Cư sĩ Tăng Quang (từ trần)

 

    UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
1
) Hòa thượng Thích Thanh Bích – Hà Tây

2) Hòa thượng Thích Thiện Bình – Khánh Hòa

3) Hòa thượng Thích Minh Chánh – Đồng Nai

4) Hòa thượng Thích Pháp Chiếu – Lâm Đồng

5) Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh – Hà Nội

6) Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Ninh Bình

7) Hòa thượng Trần Dạnh – Trà Vinh

8) Hòa thượng Danh Dĩnh – Kiên Giang

9) Hòa thượng Thích Lưu Đoan – Trà Vinh

10) Hòa thượng Danh Đồng – Kiên Giang

11) Hòa thượng Thích Thanh Dục – Thái Bình

12) Hòa thượng Thích Giác Dũng – Đaklak

13) Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Bắc Giang

14) Hòa thượng Thích Phước Đường – Cộng hòa Pháp

15) Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Quảng Nam

16) Hòa thượng Thích Giác Giới – Vĩnh Long

17) Hòa thượng Thích Huệ Hà – Bạc Liêu

18) Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh

19) Hòa thượng Thích Trung Hậu –Tp.Hồ Chí Minh

20) Hòa thượng Thích Nhựt Huệ – Trà Vinh

21) Hòa thượng Thích Thiện Huệ – Đồng Tháp

22) Hòa thượng Thích Từ Hương – Gia Lai

23) Hòa thượng Thạch Huonl – Sóc Trăng

24) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa Vũng Tàu

25) Hòa thượng Thích Chánh Liêm – Quảng Trị

26) Hòa thượng Lý Sa Muoth – Bạc Liêu

27) Hòa thượng Thích Thông Nghiêm – Tây Ninh

28) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

29) Hòa thượng Dương Nhơn – Sóc Trăng

30) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Bình Định

31) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

32) Hòa thượng Đào Như – Tp.Cần Thơ

33) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

34) Hòa thượng Thích Như Niệm – Tp.Hồ Chí Minh

35) Hòa thượng Tăng Nô – Sóc Trăng

36) Hòa thượng Thạch On – Trà Vinh

37) Hòa thượng Lâm Pậu – Trà Vinh

38) Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

39) Hòa thượng Thích Đắc Pháp – Vĩnh Long

40) Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

41) Hòa thượng Thích Nguyên Phước – Bình Định

42) Hòa thượng Thích Đức Phương – Thừa Thiên Huế

43) Hòa thượng Thích Giác Quang – Thừa Thiên Huế

44) Hòa thượng Thích Nhật Quang – Tp.Hồ Chí Minh

45) Hòa thượng Thích Trí Quảng – Tp.Hồ Chí Minh

46) Hòa thượng Thích Thanh Sam – Bắc Ninh

47) Hòa thượng Lý Sân – Tp.Cần Thơ

48) Hòa thượng Thạch Sok Sane – Trà Vinh

49) Hòa thượng Thích Thiện Sanh – Sóc Trăng

50) Hòa thượng Thạch Sên – Trà Vinh

51) Hòa thượng Thích Huệ Tài – An Giang

52) Hòa thượng Thích Trí Tâm – Khánh Hòa

53) Hòa thượng Thích Đồng Tâm – Ninh Thuận

54) Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Tp.Hồ Chí Minh

55) Hòa thượng Thích Thiện Tấn – Quảng Trị

56) Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Tp.Hồ Chí Minh

57) Hòa thượng Thích Nhuận Thanh – Bình Phước

58) Hòa thượng Thích Thiện Thanh – Long An

59) Hòa thượng Thích Đức Thanh – Thừa Thiên Huế

60) Hòa thượng Thích Chơn Thành – Long An

61) Hòa thượng Thích Chơn Thiện – Thừa Thiên Huế

62) Hòa thượng Thích Minh Thiện – Bình Dương

63) Hòa thượng Thích Từ Thông – Tp.Hồ Chí Minh

64) Hòa thượng Thích Huyền Thông – Kiên Giang

65) Hòa thượng Thích Tâm Thuỷ – Phú Yên

66) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

67) Hòa thượng Thích Giác Toàn – Tp.Hồ Chí Minh

68) Hòa thượng Thích Thanh Tứ – Hà Nội

69) Hòa thượng Thích Thiện Từ – Cà Mau (viên tịch)

70) Hòa thượng Thích Giác Viên – Tp.Đà Nẵng

71) Thượng toạ Thích Hải Ấn – Thừa Thiên Huế

72) Thượng toạ Thích Thiện Bảo – Tp.Hồ Chí Minh

73) Thượng toạ Thích Bửu Chánh – Đồng Nai

74) Thượng toạ Thích Khế Chơn – Thừa Thiên Huế

75) Thượng toạ Thích Nguyên Chơn – Bình Định

76) Thượng toạ Thích Đạt Đạo – Tp.Hồ Chí Minh

77) Thượng toạ Thích Tấn Đạt – Tp.Hồ Chí Minh

78) Thượng toạ Thích Thanh Đạt – Hà Nội

79) Thượng toạ Thích Thanh Điện – Hà Nội

80) Thượng toạ Thích Thiện Đức – Tp.Hồ Chí Minh

81) Thượng toạ Thích Huệ Đức – Hậu Giang

82) Thượng toạ Thích Tâm Đức – Tp.Hồ Chí Minh

83) Thượng toạ Thích Thanh Duệ – Hà Nội

84) Thượng toạ Thích Thanh Giác – Hải Phòng

85) Thượng toạ Thạch Hà – Cà Mau

86) Thượng toạ Thích Huệ Hiền – Đồng Nai

87) Thượng toạ Thích Thanh Hiện – Hưng Yên

88) Thượng toạ Sơn Ngọc Huynh – Vĩnh Long

89) Thượng toạ Châu Sơn Hy – An Giang

90) Thượng toạ Thích Hạnh Lạc – Quảng Ngãi

91) Thượng toạ Danh Lân – Kiên Giang

92) Thượng toạ Thích Thanh Liên – Thừa Thiên Huế

93) Thượng toạ Thích Huệ Minh – Tiền Giang

94) Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm – Hà Nội

95) Thượng toạ Thích Hạnh Nghiêm – Nam Định

96) Thượng toạ Thích Thiện Nguyện – Tp.Đà Nẵng

97) Thượng toạ Thích Thanh Nhã – Hà Nội

98) Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu – Hà Nội

99) Thượng toạ Thích Thanh Phúc – Hà Nội

100) Thượng toạ Thích Thanh Phụng – Bắc Ninh

101) Thượng toạ Thích Viên Quán  – Gia Lai

102) Thượng toạ Thích Gia Quang – Hà Nội

103) Thượng toạ Thích Châu Quang – Daklak

104) Thượng toạ Thích Thanh Quyết – Quảng Ninh

105) Thượng toạ Thích Nhựt Tấn – Bến Tre

106) Thượng toạ Thích Trí Thắng – Quảng Ngãi

107) Thượng toạ Thích Tôn Thật – Tp.Hồ Chí Minh

108) Thượng toạ Thích Minh Thiện – Long An

109) Thượng toạ Danh Thiệp – An Giang

110) Thượng toạ Thích Huệ Thông – Bình Dương

111) Thượng toạ Thích Thiện Thống – An Giang

112) Thượng toạ Thích Thiện Tiến – Ninh Thuận

113) Thượng toạ Thích Huệ Trí – Tp.Hồ Chí Minh

114) Thượng toạ Thích Huệ Trường – Tp.Cần Thơ

115) Thượng toạ Thích Hoằng Từ – Tiền Giang

116) Thượng toạ Thích Quảng Tùng – Hải Phòng

117) Thượng toạ Diệp Tươi – Trà Vinh

118) Thượng toạ Thích Quảng Xả – Kontum

119) Đại đức Thích Thanh Chính – Hà Tây

120) Đại đức Thích Tiến Đạt – Hà Tây

121) Đại đức Thích Tâm Đức – Thanh Hoá

122) Đại đức Thích Quảng Hà – Nam Định

123) Đại đức Danh Lung – Tp.Hồ Chí Minh

124) Đại đức Thích Minh Nghiêm – Phú Thọ

125) Đại đức Thích Tâm Nhẫn – Hà Nam

126) Đại đức Thích Thanh Phong – Tp.Hồ Chí Minh

127) Đại đức Thích Nguyên Thành – Thái Nguyên

128) Đại đức Thích Đức Thiện – Hà Nội

129) Đại đức Thích Minh Tiến – Hà Nội

130) Đại đức Thích Quảng Truyền – Lạng Sơn

131) Đại đức Thích Quảng Tuấn – Đak Nông

132) Đại đức Thích Thanh Vân – Hải Dương

133) Ni trưởng Thích Đàm Hảo – Hà Nội

134) Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên – Tp.Hồ Chí Minh

135) Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên – Tp.Hồ Chí Minh

136) Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Tp.Hồ Chí Minh

137) Ni trưởng Thích Đàm Nhượng – Nam Định

138) Ni sư Thích Đàm Khoa – Hà Tây

139) Ni sư Thích nữ Huệ Từ – Tp.Hồ Chí Minh

140) Cư sĩ Tống Hồ Cầm – Tp.Hồ Chí Minh

141) Cư sĩ Võ Đình Cường –Tp.Hồ Chí Minh (từ trần)

142) Cư sĩ Bùi Trọng Cường – Hà Tĩnh

143) Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn – Tp.Hồ Chí Minh

144) Cư sĩ Nguyễn Thắng Nhu – Thừa Thiên Huế

145) Cư sĩ Tăng Quang – Tp.Hồ Chí Minh (từ trần)

146) Giáo sư Lê Mạnh Thát – Tp.Hồ Chí Minh

147) Cư sĩ Lương Gia Tĩnh – Hà Nội

UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT

1) Hòa thượng Thích Huệ Ấn – Thừa Thiên Huế

2) Hòa thượng Chau Cắt – An Giang

3) Hòa thượng Thích Chí Đạo – Quảng Nam

4) Hòa thượng Thích Toàn Đức – Lâm Đồng

5) Hòa thượng Thích Huệ Minh – Tp.Hồ Chí Minh

6) Hòa thượng Danh Nhuônl – Kiên Giang

7) Hòa thượng Thích Từ Tánh – Tp.Đà Nẵng

8) Hòa thượng Thích Minh Thông – Tp.Hồ Chí Minh

9) Hòa thượng Thích Thiện Trí – Tp.Hồ Chí Minh

10) Hòa thượng Thích Như Tước – Vĩnh Long

11) Hòa thượng Thích Như Ý – Khánh Hòa

12) Thượng toạ Thích Nhật Ấn – Tp.Hồ Chí Minh

13) Thượng toạ Hộ Chánh – Tp.Hồ Chí Minh

14) Thượng toạ Pháp Chất – Tp.Hồ Chí Minh

15) Thượng toạ Thích Viên Đạt –Bình Đinh

16) Thượng toạ Thích Thanh Hùng – Tp.Hồ Chí Minh

17) Thượng toạ Trà Kla Leng – Sóc Trăng

18) Thượng toạ Thích Giác Liêm – Tp.Hồ Chí Minh

19) Thượng toạ Thích Thanh Ngọc – TP Hồ Chí Minh

20) Thượng toạ Thích Giác Nhân – Tiền Giang

21) Thượng toạ Thích Hạnh Niệm – Quảng Nam

22) Thượng toạ Thạch Oai – Trà Vinh

23) Thượng toạ Thích Như Quang – Tp.Hồ Chí Minh

24) Thượng toạ Thích Minh Thành – Tp.Hồ Chí Minh

25) Thượng toạ Thích Lệ Trang – TpHồ Chí Minh

26) Thượng toạ Tăng Xà Vong – Bạc Liêu

27) Đại Đức Thích Trí Chơn – Tp.Hồ Chí Minh

28) Đại Đức Thích Truyền Cường – Tp.Hồ Chí Minh

29) Đại Đức Thích Thanh Đường – Cao Bằng

30) Đại Đức Thích Thiện Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh

31) Đại Đức Thích Minh Hiền – Hà Tây

32) Đại Đức Thích Thanh Huân –Hà Nội

33) Đại Đức Lý Hùng – Tp.Cần Thơ

34) Đại Đức Thích Minh Huy – Yên Bái

35) Đại Đức Thích Huệ Khai – Đồng Nai

36) Đại Đức Thích Thích Thọ Lạc – Ninh Bình

37) Đại Đức Thích Thiện Minh – Tp.Hồ Chí Minh

38) Đại Đức Thích Phước Nghiêm – Tiền Giang

39) Đại Đức Thích Đức Nguyên – Hòa bình

40) Đại Đức Thích Phước Nguyên – Tp.Hồ Chí Minh

41) Đại Đức Quách Thành Sattha – Bà Rịa-Vũng Tàu

42) Đại Đức Thích Chiếu Tạng – Vĩnh Phúc

43) Đại Đức Thích Thiện Thành – An Giang

44) Đại Đức Thích Minh Trí – Hà Nội

45) Đại Đức Lý Vệ – Hậu Giang

46) Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương – Đồng Nai

47) Ni sư Thích Đàm Nghiêm – Hà Nội

48) Sư cô Thích nữ Tín Liên – Tp.Hồ Chí Minh  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây