Danh sách thành viên BTS GHPGVN huyện Đất Đỏ

Chủ nhật - 23/10/2016 07:54

Danh sách thành viên BTS GHPGVN huyện Đất Đỏ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
------------------
SỐ: 545 /QĐ/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
 
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Chuẩn y thành phần nhân sự
Ban Trị sự GHPGVN huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
  
-  Căn cứ điều 37, 38, 39 chương VII; điều 51 chương VIII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;  
-  Căn cứ điều 18 chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;
-  Căn cứ điều 27 Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ;
-  Căn cứ điều 1, 2, 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Căn cứ Quyết định số 394/QĐ.HĐTS ngày 08/9/2012 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bà Rịa-Vũng Tàu, Nhiệm kỳ V (2012 - 2017);
-  Xét Tờ trình số 40/TTr-BTS ngày 27/9/2016 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Đất Đỏ, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Đất Đỏ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Căn cứ công văn số 313/BTG-PG.CĐ ngày 19/12/2016 của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh, V/v Đăng ký suy cử nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

QUYẾT ĐỊNH

 ĐIỀU 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Đất Đỏ, nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm 11 thành viên (theo danh sách đính kèm).
ĐIỀU 2: Chánh, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Đất Đỏ và các vị có tên tại Điều 1 chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định này. 
ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Nơi nhận:
- Như điều 2
                “Để thực hiện”
- BTT Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, SNV-BTG,
Sở Công an tỉnh BR-VT;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, PNV,
Công an huyện Đất Đỏ
“Để biết”
- Lưu VP/BTS

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
 
Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
------------------

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
 
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 12năm 2016
 
DANH SÁCH THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN TRị SỰ GHPGVN HUYỆN ĐẤT ĐỎ, NHIỆM KỲ 2016 – 2021 
 
Theo Quyết định số: 545/QĐ/BTS ngày 26/12/2016
 
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH
1 Trưởng ban, Trưởng Ban Tăng sự TT. Thích Thông Luận
2 Phó Trưởngban, Trưởng Ban Hoằng pháp ĐĐ. Thích Thánh Biện
3 Phó Trưởngban, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử SC. Thích nữ Chúc Phương
4 Chánh Thư ký ĐĐ. Thích Đức Minh
5 Phó Thư ký SC. Thích nữ Diệu Nguyên
6 Thủ quỹ, Trưởng Phân Ban Ni giới NS. Thích nữ Như Phúc
7 Trưởng Ban Nghi lễ ĐĐ. Thích Thiện Hiếu
8 Trưởng Ban Kinh tế - Tài chánh ĐĐ. Thích Bảo Tâm
9 Trưởng Ban Từ thiện - Xã hội SC. Thích nữ Huệ Huy
10 Trưởng Ban Kiểm soát ĐĐ. Thích Toàn Giác
11 Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông ĐĐ. Thích Long Định
 
Ban Trị sự GHPGVN huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ (2016 - 2021) có: 11 Ủy viên Ban Trị sự chính thức thuộc Ban Thường trực.  

 

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
 
Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây