Danh sách thành viên BTS GHPGVN huyện Châu Đức

Thứ sáu - 07/10/2016 08:49

Danh sách thành viên BTS GHPGVN huyện Châu Đức

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
------------------
SỐ: 546 /QĐ/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
 
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
V/v Chuẩn y thành phần nhân sự
Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016 – 2021  


BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 
-  Căn cứ điều 37, 38, 39 chương VII; điều 51 chương VIII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;  
-  Căn cứ điều 18 chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;
-  Căn cứ điều 27 Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ;
-  Căn cứ điều 1, 2, 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Căn cứ Quyết định số 394/QĐ.HĐTS ngày 08/9/2012 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bà Rịa-Vũng Tàu, Nhiệm kỳ V (2012 - 2017);
- Xét Căn cứ Tờ trình số 01/TT/BTS ngày 16/10/2016 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016 – 2021. (Kèm theo Báo cáo và Danh sách nhân sự)
- Căn cứ công văn số 314/BTG-PG.CĐ ngày 19/12/2016 của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh, V/v Đăng ký suy cử nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức, nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm 17 thành viên (theo danh sách đính kèm).
ĐIỀU 2: Chánh, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức và các vị có tên tại Điều 1 chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định này. 
ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 
Nơi nhận:
- Như điều 2
                “Để thực hiện”
- BTT Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, SNV-BTG,
Sở Công an tỉnh BR-VT;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, PNV,
Công an huyện Châu Đức
“Để biết”
- Lưu VP/BTS

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
 
Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
------------------

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
 
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 12 năm 2016

DANH SÁCH THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN TR SỰ GHPGVN HUYỆN CHÂU ĐỨC NHIỆM KỲ 2016 – 2021 
Theo Quyết định số: 546 /QĐ/BTS ngày 26/12/2016
 
I. BAN CHỨNG MINH:
                   1. Hòa thượng Thích Trí Châu
                   2. Hòa thượng Thích Trừng Diệu
                   3. Thượng tọa Thích Trừng Khôi
 
II. BAN TRỊ SỰ:
 
SỐ
TT
CHỨC VỤ PHÁP DANH
01 Trưởng ban, Trưởng Ban Tăng sự ĐĐ. Thích Chiếu Hiền
02 Phó Trưởng ban Thường trực ĐĐ. Thích Nguyên Kính
03 Phó Trưởng ban, Trưởng Phân ban Ni giới SC. Thích nữ Diệu Pháp
04 Chánh Thư ký, Trưởng ban Thông tin- Truyền thông ĐĐ. Thích Chơn Định
05 Phó Thư ký ĐĐ. Thích Bửu Tích
06 Thủ quỹ, Trưởng ban Kinh tế-Tài chánh SC. Thích nữ Chơn Đăng
07 Trưởng Ban Hoằng pháp ĐĐ. Thích Hạnh Danh
08 Trưởng Ban Nghi lễ ĐĐ. Thích Từ Thanh
09 Trưởng Ban Từ Thiện- Xã hội SC. Thích nữ Như Thành
10 Ủy viên Thường trực NS. Thích nữ Chơn Huệ
11 Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Quảng
12 Ủy viên ĐĐ. Thích Tuệ Giác
13 Ủy viên SC. Thích nữ Huệ Tịnh
14 Ủy viên SC. Thích nữ Huệ Định
15 Ủy viên SC. Thích nữ Minh Liên
16 Ủy viên SC. Thích nữ Thánh Hiếu
17 Ủy viên SC. Thích nữ Như Liên
 
Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021 có: 03 Thành viên Ban Chứng minh, 17 ủy viên Ban Trị sự chính thức (10 ủy viên Ban Thường trực).
 

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
 
Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây