HT. THÍCH MINH THIỆN CHIA SẺ “VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO TRONG XU THẾ PHÁT TRIỂN VÀ ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC”

19/08/2023

Lộ trình tu tập của Bồ Tát theo Phật giáo Bắc Truyền

02/07/2023

Viện Chuyên Tu

THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐẶT VÒNG HOA TƯỞNG NIỆM TẠI ĐỀN LIỆT SĨ TỈNH.

09/06/2023

Gia đình Phật tử tỉnh khởi động cuộc thi: Áo Lam Online lần 2

15/03/2023

  Link đăng ký trực tuyến https://forms.gle/xRPunk364nQJBC5H8

Dấu ấn thành tựu của GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

09/12/2022

Ban TTTT

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ VII (2022 – 2027)

11/11/2022

Danh sách Hội Đồng Chứng Minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)

08/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH _______________________________________________________________ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN NHIỆM KỲ IX (2022 – 2027) Pháp Chủ : Hòa thượng Thích Trí Quảng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật : Hòa thượng Thích Đức Nghiệp Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật : Hòa thượng Thích Giác Nhường Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký : Hòa thượng Thích Thanh Dũng Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật   : Hòa thượng Dương…

ĐỀ ÁN TỔNG THỂ Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam

03/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ________________________________________ ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC GIA GHPGVN ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________________________________________                   Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018 ĐỀ ÁN TỔNG THỂ Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam từ ngày 12 – 14/5/2019 —————————————————————————————-…

Công văn 154/CV/BTS Về việc Tổ chức Đại lễ Phật Đản

03/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN TRỊ SỰ ——– Số: 154/CV/BTS V/v Đăng ký địa điểm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 – DL.2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 04 tháng 05 năm 2018 Kính gởi: Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố Thực hiện thông bạch số 049/TB.HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN ngày…

Danh sách tấn phong Tăng – Ni tỉnh BRVT năm 2017

03/08/2017

Ban TTTT tỉnh