Gia đình Phật tử tỉnh khởi động cuộc thi: Áo Lam Online lần 2

15/03/2023

  Link đăng ký trực tuyến https://forms.gle/xRPunk364nQJBC5H8

Dấu ấn thành tựu của GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

09/12/2022

Ban TTTT

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ VII (2022 – 2027)

11/11/2022

Danh sách Hội Đồng Chứng Minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)

08/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH _______________________________________________________________ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN NHIỆM KỲ IX (2022 – 2027) Pháp Chủ : Hòa thượng Thích Trí Quảng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật : Hòa thượng Thích Đức Nghiệp Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật : Hòa thượng Thích Giác Nhường Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký : Hòa thượng Thích Thanh Dũng Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật   : Hòa thượng Dương…

ĐỀ ÁN TỔNG THỂ Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam

03/08/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ________________________________________ ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC GIA GHPGVN ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________________________________________                   Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018 ĐỀ ÁN TỔNG THỂ Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam từ ngày 12 – 14/5/2019 —————————————————————————————-…