Viếng thăm và cúng dường 9 trường hạ

Chủ nhật - 15/07/2018 21:23

Viếng thăm và cúng dường 9 trường hạ

Chư tôn đức Tăng, Ni thường trực Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ, đại diện các xã, trụ trì các cơ sở tự viện trong và ngoài thị xã cũng đã cùng tham dự chuyến viếng thăm và cúng dường 9 trường hạ trêntoàn thị xã Phú Mỹ.
Ngày 15/7/2018, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ (tỉnh BR-VT) đã viếng thăm và hướng dẫn Phật tử cúng dường 9 trường hạ trong thị xã.
Trường hạ Ni viện Thiện Hòa

Hằng năm cứ vào trung tuần tháng tư âm lịch, chư Tăng Ni ở khắp mọi nơi trong và ngoài nước đều vâng theo lời Phật dạy an cư tu tập trong 3 tháng mùa mưa.

An cư là thể hiện lòng từ bi yêu thương, hộ mạng các loài vi tế côn trùng, là dịp để chư Tôn thiền đức được gần giũ bên nhau, cùng nhau tu tập, trau đổi kinh nghiệm và phương pháp hoằng hóa lợi sanh…

Phật tử Xương Chiếu đại diện Phật tử dâng lời tác pháp cúng dường tại trường hạ chùa Đại Tòng Lâm

Năm nay, chư Tăng Ni trong thị xã Phú Mỹ được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT và Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ cho phép tổ chức 9 trường hạ, trong đó có: Trường hạ Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm; Trường hạ Ni viện Thiện Hòa; Trường hạ Thiền viện Huệ Chiếu – Phổ Chiếu; Trường hạ Chùa Huê Lâm; Trường hạ chùa Kiều Đàm; Trường Hạ Tịnh xá Ngọc Thạnh; Trường hạ Thiền viện Minh Đức; Trường hạ Tịnh xá Ngọc Dinh; Trường hạ Tịnh xá Ngọc Lâm.

Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ muốn thể hiện sự quan tâm đến đời sống tu học của quý hành giả an cư, đã tổ chức buổi viếng thăm và hướng dẫn Phật tử cúng dường tịnh tài, tịnh vật đến các trường hạ.

TT.Thích Minh Thiện, trưởng BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ

Trong buổi viếng thăm và cúng dường có TT.Thích Minh Thiện, trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ; ĐĐ.Thích Vĩnh Tế, Phó Ban Trị sự GHPGVN thị xã; ĐĐ.Thích Khai Tâm, Phó Ban Trị sự GHPGVN thị xã; ĐĐ.Thích Trí Định, Trưởng Ban Phật Giáo Quốc Tế BTS GHPGVN thị xã; ĐĐ.Thích Thị Minh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thị xã; ĐĐ.Thích Minh Nhứt, Trưởng Ban Hướng dẫn Nam Nữ Phật tử BTS GHPGVN thị xã; ĐĐ.Thích Tâm Trụ, Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni BTS GHPGVN thị xã; NS.Thích Nữ Hạnh Nhân, Phó Ban Trị sự GHPGVN thị xã, cùng chư Tôn đức Tăng Ni thường trực Ban Trị sự GHPGVN thị xã, chư Tôn đức đại diện các xã, chư Tôn đức trụ trì các cơ sở tự viện trong và ngoài thị xã cũng đã cùng tham dự.

Phật tử Nguyên Oanh đại diện quý Phật tử dâng lời tác pháp cúng dường tại Trường hạ Ni viện Thiện Hòa

Về phía đoàn Phật tử tháp tùng đi cúng dường có: Đoàn Phật tử Diệu Phúc, quận 3, TP.HCM; Đoàn Phật tử Tịnh thất Cát Tường ở Hóc Môn, TP.HCM; Đoàn Phật tử Xương Chiếu, quận 10, TP. HCM; Đoàn Phật tử Nguyên Oanh, quận 12, TP. HCM; Đoàn Phật tử Hưng Long, quận 10, TP.HCM; Đoàn Phật tử TP. Bà Rịa…

Trường hạ Thiền viện Huệ Chiếu – Phổ Chiếu

Trong buổi lễ, Ban chức sự các trường hạ và hành giả an cư đã tiếp đón trang nghiêm, trọng thể. Đại diện đoàn TT.Thích Minh Thiện, trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã đã có lời sách tấn, động viên, nhắc nhở các hành giả an cư tinh tấn tu học, hành trì lời Phật dạy, giữ gìn giới luật để có cuộc sống tịnh lạc và truyền trau tịnh lạc ấy đến với mọi người và mọi loài. Đồng thời, thượng tọa nhấn mạnh: Truyền thống An cư Kiết hạ là truyền thống vô cùng quý báu mà tất cả người con Phật phải có trách nhiệm di trì, gìn giữ để Phật pháp được trường lưu tại thế gian…

Chư Tôn đức thường trực Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ niệm hương cầu nguyện

Sau lời động viên, sách tấn của thượng tọa, quí Phật tử có lời tác pháp cúng dường và ngưỡng mong chư Tôn đức Ban chức sự hạ trường, quí hành giả an cư từ bi thọ nhận lễ phẩm… Sau lời tác pháp cúng dường, Ban chức sự các trường hạ đã đảnh lễ chư Tôn đức thường trực Ban Trị sự GHPGVN thị xã và dâng lời niệm ân quý ngài đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban chức sự các trường hạ tổ chức An cư Kiết hạ được thuận lợi… Sau lời niệm ân, Ban chức sự các trường hạ đã có lời huấn từ, cầu nguyện cho các Phật tử và thân quyến phước duyên sung mãn, sở cầu như nguyện đều như ý, kẻ còn người mất đều được hàm triêm lợi lạc. Sau đó, chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN thị xã đã thắp hương cầu nguyện, hồi hướng phước lành cho khắp pháp giới chúng sanh trọn thành Phật đạo.
Chư Tăng Ni và quí Phật tử quyên góp cho cúng dường trường hạ lần này tịnh tài và tịnh vật trên 300 triệu đồng. Trong buổi viếng thăm và cúng dường, mọi người ai cũng hoan hỷ, mặt thể hiện sự hân hoan và tràng đầy sức sống.

Vài hình ảnh tiêu biểu trong buổi lễ cúng dường:

Trường hạ chùa Đại Tòng Lâm

Chư Tôn đức niệm hương tại chùa Đại Tòng Lâm
Phẩm vật cúng dường trường hạ

Ban Chức sự và an cư tại Ni viện Thiện Hòa đang tiếp đón phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú M
Trong Chánh điện Trường hạ Ni viện Thiện Hòa
Ban Chức sự và hành giả an cư trường hạ Thiền viện Huệ Chiếu – Phổ Chiếu tiếp đón phái đoàn

Trường hạ Thiền viện Huệ Chiếu – Phổ Chiếu

Chư Ni Trường hạ Huệ Chiếu – Phổ Chiếu

Chư Ni tại hạ trường chùa Huê Lâm dâng lời cảm niệm tri ân
Cổng chùa Kiều Đàm
Ban chức sự và hành giả an cư trường hạ chùa Kiều Đàm
Ban Chức sự trường hạ và hành giả an cư đang tiếp đón đoàn
Chư Phật tử ổn định đạo tràng tại trường hạ Ni Chùa Kiều Đàm
Chư Tôn đức niệm hương tại trường hạ chùa Kiều Đàm

Trường hạ Thiền viện Minh Đức
TT. Thích Minh Thiện, Trưởng BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ đang quang lâm trường hạ Thiền viện Minh Đức
Chư Tôn đức Ni thường trực Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ
Chư Tôn đức thường trực BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ
TT.Thích Minh Thiện, Giáo giới chư Ni trường hạ Thiền viện Minh Đức
Phật tử đại diện tác pháp cúng dường tại trường hạ Thiền viện Minh Đức

Chư Ni tại trường hạ Tịnh xá Ngọc Dinh cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Đại Hùng Bảo Điện
HT. Thích Minh Hùng, viện chủ Tịnh xá Ngọc Dinh
Phật tử Xương Chiếu đại diện quý Phật tử trong đoàn dâng lời tác pháp cúng dường
Chư Tôn đức niệm hương tại trường hạ Tịnh xá Ngọc Dinh

Ban Chức sự và Hành giả an cư tại tịnh xá Ngọc Lâm tiếp đón chư Tôn đức trong Ban thường trực BTS PG thị xã Phú Mỹ
Phật tử Thiện Hòa đại diện quý Phật tử dâng lời tác pháp cúng dường tại tịnh xá Ngọc Lâm

Trường hạ Tịnh xá Ngọc Thạnh

Phật tử dâng lời tác pháp cúng dường tại trường hạ Tịnh xá Ngọc Thạnh
HT. Thích Giác Cầu, Thành viên HĐCM TW, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, thiền chủ trường hạ Tịnh xá Ngọc Thạnh
Chư Tôn đức niệm hương tại trường hạ Tịnh xá Ngọc Thạnh
Trường hạ trường Trung Cấp Ni – tỉnh Đồng Nai

Phật tử lắng nghe huấn từ của chư Ni Ban chức hạ trường hạ Trung cấp Ni Đồng Nai
Phật tử Nguyên Tú
Đoàn Phật tử Hóc Môn
Nhóm từ thiện Thiện Duyên, quân 10, TP.HCM

 

Tác giả bài viết: Huệ Minh (Theo Phatsuonline)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây