Khoá tu mùa hè: Con về bên Phật

Thứ năm - 14/06/2018 02:09

Khoá tu mùa hè: Con về bên Phật

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
 
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Châu Đức, ngày 21 tháng 04 năm 2018
KẾ HOẠCH KHOÁ TU MÙA HÈ 2018
DO BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC
 

CHỦ ĐỀ: CON VỀ BÊN PHẬT
 1. MỤC ĐÍCH
- Nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu niên có môi trường sinh hoạt, vui chơi lành mạnh, bổ ích sau những ngày học tập, thi cử căng thẳng;
- Giúp các em nhận thức ý nghĩa của cuộc sống, nâng cao nhân cách đạo đức của con người;
- Giúp các em nhận thức bổn phận, trách nhiệm của mình đối với Ông bà, Cha mẹ, Thầy cô, cộng đồng xã hội. Để các em trở thành những người con hiền cháu thảo, trò ngoan, công dân tốt trong xã hội;
- Tập cho các em sống có lý tưởng và định hướng tương lai; tạo cho các em sự hiểu biết và kính tin Tam bảo.
 1. THỜI GIAN: 4 ngày (03- 06/07/2018)
 2. ĐỊA ĐIỂM:  CHÙA NHƯ Ý (xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh BRVT)
 3. BAN TỔ CHỨC:
CHỨNG MINH:
- HOÀ THƯỢNG THÍCH QUẢNG HIỂN    - HOÀ THƯỢNG THÍCH GIÁC CẦU
- HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC HẠNH       - HOÀ THƯỢNG THÍCH TRÍ CHÂU
 
BAN TỔ CHỨC:
TRƯỞNG BAN: ĐẠI ĐỨC THÍCH CHIẾU HIỀN

CÁC PHÓ BAN:
- TT. QUÁCH THÀNH SATHA     - ĐĐ. THÍCH MINH THUẬN
- ĐĐ. THÍCH GIÁC PHƯƠNG    - ĐĐ. THÍCH HẠNH DANH
- NS. TN. HẠNH NGHIÊM          - CS. THIỆN BÌNH- NGUYỄN HỒNG TRÂN

THƯ KÝ
-ĐĐ. THÍCH HẠNH DANH
PHÓ THƯ KÝ
- SC. TN. PHƯỚC NIỆM      - SC. TN. NGUYÊN THANH
THỦ QUỸ:
- SƯ CÔ THÍCH NỮ DIỆU LÀNH             

CÁC TIỂU BAN:
1. BAN TIẾP TÂN:
TRƯỞNG BAN: -TT. QUÁCH THÀNH SATHA
PHÓ BAN:    
 - ĐĐ. THÍCH GIÁC PHƯƠNG   - NS. TN. HẠNH NGHIÊM
ỦY VIÊN
- ĐĐ. THÍCH MINH ĐẠO               - ĐĐ. THÍCH NGUYÊN THỌ 
- ĐĐ. THÍCH HUỆ THẮNG            - ĐĐ. THÍCH MINH NHỨT
- SC. TN. THÁNH NGHIÊM           - SC. TN. CHÚC PHƯƠNG
2. BAN KIỂM SOÁT:
TRƯỞNG BAN: ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH ĐẠO
PHÓ BAN:
- ĐĐ. THÍCH NGUYÊN THỌ          - ĐĐ. THÍCH MINH NHỨT            
UỶ VIÊN:
- SC. TN. THÁNH NGHIÊM                        - SC. TN. THUẦN LIÊN
- ĐĐ. THÍCH HUỆ THẮNG                         - CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN
3. BAN ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH:
TRƯỞNG BAN: ĐẠI ĐỨC THÍCH HẠNH DANH
PHÓ BAN:
- ĐĐ. THÍCH QUẢNG HÀ                           -SC.TN. MINH HOA
ỦY VIÊN:
- THIỆN ÂN-NGUYỄN NGỌC TỶ              -TRUNG CƯỜNG-NGUYỄN ĐỨC PHÚ
- THIỆN THỚI-NGUYỄN QUỐC THÁI      -MINH QUẢ-TRẦN ÁNH NHẬT HƯỞNG
- MINH TUẤN-PHẠM QUANG HƯNG      -CHÚC THÀNH-DƯƠNG TIẾN ĐẠT
4. BAN TÌNH NGUYỆN VIÊN:
TRƯỞNG BAN: - CS. THIỆN BÌNH- NGUYỄN HỒNG TRÂN
PHÓ BAN:
- CS.TÂM DỰ- LÊ VIẾT VĨNH - CS. TRUNG ANH-NGUYỄN OANH VŨ
-CS. ĐỒNG TĂNG- TRẦN VIẾT DANH
ỦY VIÊN:
PHÂN BAN GĐPT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
5.BAN TRANG TRÍ:
TRƯỞNG BAN: ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH THUẬN
PHÓ BAN: - ĐĐ. THÍCH HẠNH DANH                 -CS. ĐỒNG TĂNG- TRẦN VIẾT DANH
UỶ VIÊN: - BAN ĐẠI DIỆN GĐPT HUYỆN CHÂU ĐỨC
6. BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG:
TRƯỞNG BAN: CS. QUẢNG CHUYÊN- LÊ NGỌC CẢM
PHÓ BAN: CS. NHUẬN HIỀN VÂN- NGUYỄN THỊ SƯƠNG
ỦY VIÊN: -CS. ĐỒNG TÂM- NGUYỄN VĂN TƯỞNG        -CS. QUẢNG KHÁNH MỘC- PHẠM THỊ THẢO
7. BAN TIẾP LỄ VÀ KHÁNH TIẾT:
TRƯỞNG BAN: SC. TN. DIỆU LÀNH
- SC. TN.THÁNH HIẾU                               - SC. TN.  MINH LIÊN
- SC. TN. NHƯ THÀNH                  
8. BAN XƯỚNG NGÔN
-ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG HÀ                 - SC. TN. MINH HOA          
9. BAN ẨM THỰC:
TRƯỞNG BAN: - CS. NGỌC NGUYỆT- MAI THỊ NGỌC HOA
- NHÓM TỪ THIỆN CHÙA HỘI PHƯỚC
- PHẬT TỬ CHÙA NHƯ Ý, CHÙA PHƯỚC DUYÊN  
10. BAN HÀNH ĐƯỜNG:
TRƯỞNG BAN: SC. TN. THUẦN LIÊN
- PHẬT TỬ CHÙA NHƯ Ý, PHƯỚC DUYÊN
- TÌNH NGUYỆN VIÊN
10. BAN CUNG NGHINH:
TRƯỞNG BAN: ĐẠI ĐỨC THÍCH TRUNG TUỆ
-ĐĐ.THÍCH QUẢNG TRÍ                          -TÌNH NGUYỆN VIÊN
11. BAN THỊ GIẢ:
TRƯỞNG BAN: SC. TN. THÁNH NGHIÊM
- PHẬT TỬ CHÙA NHƯ Ý              - TÌNH NGUYỆN VIÊN
12. BAN NGHI LỄ:
TRƯỞNG BAN: ĐĐ. THÍCH NGUYÊN THỌ
- ĐĐ. THÍCH MINH ĐẠO   - ĐĐ. THÍCH HUỆ THẮNG
- ĐĐ. THÍCH TRUNG TUỆ  - ĐĐ. THÍCH QUẢNG TRÍ
13. BAN HƯƠNG ĐĂNG:
TRƯỞNG BAN: CHÚ ĐẠO NHẪN
- PHẬT TỬ CHÙA NHƯ Ý
14. BAN TIẾP NHẬN KHÓA SINH & QUẢN LÝ ĐIỆN THOẠI
TRƯỞNG BAN: SC. TN. PHƯỚC NIỆM
PHÓ BAN
- SC. TN. NGUYÊN THANH                       - SC. TN. MINH HOA
UỶ VIÊN: - TÌNH NGUYỆN VIÊN (lập danh sách và phân phòng Tu sinh)
15. BAN Y TẾ:
TRƯỞNG BAN:  BÁC SĨ HOÀNG TRỌNG THÚY   
- BS. NGYỄN DUY TÌNH    -BS. TRẦN THỊ THÚY TRINH                  
- SINH VIÊN TRƯỜNG QUÂN Y 2
16. BAN TRẬT TỰ:
- BAN ĐẠI DIỆN GĐPT HUYỆN CHÂU ĐỨC
17. BAN VỆ SINH
- PHÂT TỬ CHÙA NHƯ Ý VÀ CHÙA PHƯỚC DUYÊN
18. BAN ÂM THANH-ÁNH SÁNG:
-PHẬT TỬ CHÙA NHƯ Ý
19. BAN GIỮ XE:
- BAN ĐẠI DIỆN GĐPT HUYỆN CHÂU ĐỨC
 1. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Thanh thiếu niên, học sinh từ 15 đến 25 tuổi
 2. SỐ LƯỢNG: 500 em
 3. CHI PHÍ: Ban Tổ chức sẽ lo toàn bộ chi phí
 4. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: Từ ngày ra thông báo cho đến ngày 25 /06/2018
 5. NỘI DUNG GIẢNG DẠY TẠI KHOÁ TU
 1. GIÁO LÝ :
  - Các bài giáo lý căn bản.
  - Đạo đức sống theo lời đức Phật dạy
  2. KỸ NĂNG SỐNG
  3. HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ
X. BAN GIẢNG HUẤN
- Chư tôn đức trong Ban Hướng dẫn Phật tử và Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh BR-VT.
                                                                                          TM. THƯỜNG TRỰC BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ                 GHPGVN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
Đã ký
Đại đức Thích Chiếu Hiền
 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT KHÓA TU MÙA HÈ 2018
“CON VỀ BÊN PHẬT” TỔ CHỨC TẠI CHÙA NHƯ Ý
Từ ngày 03- 06/07/2018 nhằm 20-23/05/ Mậu Tuất
Ngày 03/07/2018
Sáng:
07h00 – 9h00: Khóa sinh tập trung về chùa Như Ý, làm thủ tục nhận phòng
09h30 – 10h30: Chia chúng, nhận thẻ và sinh hoạt chúng
11h00 – 12h00:  Dùng cơm trưa
12h00 – 13h30:  Nghỉ trưa. 
Chiều: 
13h30 – 14h00: Thức chúng
14h00 – 15h30: Hướng dẫn oai nghi, nội quy cho khóa sinh, phổ biến về chương trình khóa tu, Giao Lưu giữa các chúng
15h300 – 17h00: Vệ sinh cá nhân
17h00 – 18h00: Dùng cơm chiều
18h30 – 19h30: Thuyết giảng (Đại đức Thích Chiếu Hiền)
19h30 – 21h00: Học Sơ cứu, cấp cứu
21h00:  Tụng Kinh Vu Lan,  Ngồi Thiền
21h30:  Thiền hành
22h00:  Chỉ tịnh

Ngày 04/07/2018
Sáng :
04h30 – 05h30: Thức chúng – Vệ sinh cá nhân
05h30 – 06h00: Tụng Kinh Sám hối sáu căn, Thiền Tâm từ
06h00 – 6h30: Thể dục buổi sáng
06h30 – 07h30:  Điểm tâm sáng
08h00 – 09h00: Khai mạc Khóa tu (có chương trình riêng)
09h30 – 10h30: Trò chơi nhân gian
11h00 – 12h00: Ăn trưa trong Chánh niệm
12h00 – 13h30: Nghỉ trưa
Chiều:
13h30 – 14h00: Thức chúng – Vệ sinh cá nhân
14h00 – 15h30: Thuyết giảng (Thượng Tọa Thích Thiện Thuận)
15h30 – 16h30: Tọa đàm chủ đề: “Tình yêu và Lý tưởng sống
16h30 – 17h30: Vệ sinh cá nhân
17h30 – 18h30: Dùng cơm chiều
19h00 – 19h30: Tụng Kinh Vu Lan
20h00 – 21h00: Thi Tìm kiếm tài năng
21h00: Ngồi Thiền, Thiền Hành
22h00: Chỉ tịnh

Ngày 05/07/2018
Sáng :
04h30 – 5h30: Thức chúng, Vệ sinh cá nhân
05h30 – 6h00: Tụng Kinh Sám hối sau căn, Thiền Tâm từ
06h00 – 6h30: Thể dục buổi sáng
06h30 – 7h30: Điểm tâm sáng
08h00 – 09h00: Học Phật pháp căn bản
09h00 – 10h00: Trò chơi vận động
10h30 – 11h30: Ăn trưa trong Chánh niệm
12h00 – 13h30: Nghỉ trưa
Chiều:
13h30 – 14h00: Thức chúng
14h00 – 15h30:  Thuyết giảng (Thượng Tọa Thích Nhật Từ)
15h30 – 16h30: Gameshow Phật pháp
16h30 – 17h30: Vệ sinh cá nhân
17h30 – 18h30: Dùng cơm chiều
19h00 – 20h30: Đêm đốt nến Tri ân: chủ đề “Nhìn lại để thương
21h00 – 21h45: Ngồi Thiền, Thiền hành
22h00: Chỉ tịnh

Ngày 06/07/2018
Sáng :
04h30 – 5h30: Thức chúng
5h30 – 6h30: Tụng Kinh Sám hối sáu căn, Thiền Tâm từ
6h00 – 6h30: Thể dục buổi sáng
6h30 – 7h30: Điểm tâm sáng
8h00 – 09h30: Lễ bế mạc (chương trình riêng)
9h30 – 10h30: Tâm tình của khóa sinh (nhật ký khóa tu), nối vòng tay lớn
11h00 – 12h00: Ăn trưa trong Chánh niệm
12h30 – 13h30: Chia tay chư tôn đức và khóa sinh
Ban Tổ chức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây