Đại giới đàn Huệ Đăng PL.2564 thành công viên mãn

Đại giới đàn Huệ Đăng PL.2564 thành công viên mãn

 07:30 26/11/2020

Sáng nay, ngày 26-11, lễ bế mạc Đại giới đàn Huệ Đăng PL.2564 do Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR - VT) tổ chức tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tổ đình Đại Tòng Lâm, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

Đại giới đàn Huệ Đăng: Tấn đàn truyền giới

Đại giới đàn Huệ Đăng: Tấn đàn truyền giới

 08:19 24/11/2020

14 giờ ngày 24-11 (10-10-Canh Tý), tại Đại Tòng Lâm, điểm truyền giới thuộc Đại giới đàn Huệ Đăng, chư tôn giáo phẩm Hội đồng thập sư đã chính thức tấn đàn truyền giới cho giới tử.

Long trọng chính thức Khai mạc Đại Giới đàn Huệ Đăng

Long trọng chính thức Khai mạc Đại Giới đàn Huệ Đăng

 04:56 24/11/2020

Tất cả giới tử Tăng, Ni chúng con chí thành đảnh lễ cầu thỉnh chư Tôn đức chứng minh cho thệ nguyện tha thiết của 1.292 giới tử chúng con: Đời đời tôn kính Ba-la-đề-mộc-xoa và nghiêm trì giới luật dù gặp phải chướng duyên hay nghịch cảnh giữa gió bụi đường đời. Tại Đại giới đàn Huệ Đăng này, chúng con với lòng khát ngưỡng vô biên hướng về quý Ngài một lòng cần cầu giới pháp. Kính mong chư Tôn tịnh đức Tăng già thương tưởng trao cho chúng con ngọn đèn Thánh giới Phật để huynh đệ giới tử chúng con soi đường trở về chân lý giải thoát.

Giới đàn Huệ Đăng: Khêu và trao đèn Trí huệ

Giới đàn Huệ Đăng: Khêu và trao đèn Trí huệ

 23:45 22/11/2020

Khai đàn truyền trao giới pháp tuy là phương tiện độ sanh, nhưng chính là một hoạt động nhằm duy trì giới điều mà đức Phật chế định cho hàng đệ tử trên tinh thần tự nguyện, tuyệt đối không áp đặt một ai phải tuân theo. Công năng của giới là phòng phi chỉ ác, ai thọ trì thì người đó được lợi ích lớn trên đường tìm cầu giác ngộ. Nói khác hơn, khai đại giới đàn với hảo tâm trong sáng tức là báo đền ân đức chư Phật, các vị tiền hiền tiên đức.

Đại Giới Đàn Huệ Đăng: Bản tin số 1

Đại Giới Đàn Huệ Đăng: Bản tin số 1

 03:40 22/11/2020

Giới đàn là nơi tuyển người làm Phật, là pháp hội quan trọng bậc nhất trong các pháp hội Phật giáo; là nơi truyền trì mạng mạch đạo pháp, trao gởi vận mạng Tăng-già cho thế hệ kế thừa trên tinh thần “truyền đăng tục diệm”; là sự kiện hoan hỷ nhất trong tất cả sự kiện Phật giáo từ xưa đến nay. Cho nên, thừa hành Phật sự khai Đại Giới đàn thì được nhơn thiên ủng hộ, Thánh giả hộ niệm, phàm nhân hỗ trợ, hải chúng phụng hành với mục đích làm hưng thịnh Phật đạo, lợi lạc quần sanh.

Gần 1300 giới tử vân tập về Đại giới đàn “Huệ Đăng” PL. 2564

Gần 1300 giới tử vân tập về Đại giới đàn “Huệ Đăng” PL. 2564

 03:24 22/11/2020

Theo chương trình tổ chức Đại Giới đàn Huệ Đăng do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức. Sáng ngày 22/11/2020 (nhằm 8/10 năm Canh Tý), gần 1.200 giới tử trong và ngoài tỉnh đã vân tập về giới trường tại Vạn Phật Quang - Đại Tòng Lâm tự (phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, tỉnh BRVT) bắt đầu chương trình chính thức của Đại giới đàn.

Đại Giới Đàn Huệ Đăng: Công tác chuẩn bị của Giới trường biệt truyền Nam Tông

Đại Giới Đàn Huệ Đăng: Công tác chuẩn bị của Giới trường biệt truyền Nam Tông

 15:32 14/11/2020

Chỉ còn gần 10 ngày nữa là Đại Giới đàn Huệ Đăng PL2564 - DL2020 của BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chính thức diễn ra. Đại giới đàn kỳ này sẽ có 3 địa điểm truyền giới: Đại Tòng Lâm giành cho Giới tử Tăng Bắc Tông; Ni viện Thiện Hoà dành cho Giới tử Ni Bắc Tông và chùa Hộ Pháp trong quần thể Thích Ca Phật đài là Giới trường biệt truyền của Hệ phái Nam Tông Việt Nam.

Đào tào, chọn người xuất gia là công tác quan trọng

Đào tào, chọn người xuất gia là công tác quan trọng

 15:10 13/11/2020

BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) sẽ tổ chức Đại giới đàn Huệ Đăng từ ngày 22 – 26-11-2020 (nhằm ngày 8 – 12-10-Canh Tý) tại tổ đình Đại Tòng Lâm, Ni viện Thiện Hòa dành cho giới tử Bắc tông và chùa Hộ Pháp, dành cho giới tử Phật giáo Nam tông Kinh. Bên thềm Đại giới đàn, BQT Website có cuộc trao đổi với HT.Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Huệ Đăng PL.2564.

Thường trực BTS họp cùng Ban điều hành Giới trường Nam Tông

Thường trực BTS họp cùng Ban điều hành Giới trường Nam Tông

 18:37 11/11/2020

Vào lúc 14h ngày 11/11/2020 tại Phòng họp Vạn Phật Quang - Đại Tòng Lâm tự; Thường trực BTS tỉnh và Ban Tổ chức ĐGĐ Huệ Đăng đã tổ chức phiên họp lắng nghe trình bày của Ban Điều Hành Giới trường Nam Tông nhằm rà soát lần cuối mọi mặt trước khi Đại Giới đàn diễn ra.

Niềm Hạnh Phúc Khi Làm Giới tử

Niềm Hạnh Phúc Khi Làm Giới tử

 16:30 05/11/2020

Thời đại nào, mà người tu sĩ nép mình trong nếp sống thiền môn quy cũ, nghiêm trì giới luật, đạo đức sạch trong thì đó là thời kỳ hưng thịnh của Phật pháp, và ngược lại. Tất cả, tất cả vì mục đích duy trì chánh pháp mà Đại Giới đàn Thiện Hòa VI được tổ chức để “Tuyển Phật trường”.

BTS Tỉnh tổ chức phiên họp rà soát công tác tổ chức Đại giới đàn Huệ Đăng

BTS Tỉnh tổ chức phiên họp rà soát công tác tổ chức Đại giới đàn Huệ Đăng

 06:05 03/11/2020

Vào lúc 14h00 ngày 03/11/2020 (nhằm ngày 18/09 Canh tý) tại phòng họp Vạn Phật Quang - Đại Tòng Lâm tự BTS GHPGVN đã tổ chức phiên họp cuối cùng rà soát lại mọi công tác nhằm tổ chức Đại giới đàn Huệ Đăng hoàn mãn nhất.

Đại Giới Đàn Bảo Tạng: Con đã đến và đã thấy

Đại Giới Đàn Bảo Tạng: Con đã đến và đã thấy

 16:06 01/11/2020

Thương mến làm sao những danh từ Hòa thượng Đàn Đầu, Giáo thọ A-xà-lê, Yết-ma A-xà-lê, Tam sư, Thất chứng. Chỉ nghe thôi là nhuệ khí trong con đã được đốt lên, lòng tràn ngập niềm yêu mến Đạo. Nhớ những lúc được quỳ mọp trên nền đất, với tâm vô cùng tôn kính và quy ngưỡng, con nghe hân hoan như được sống lại 2500 năm trước, được ôm chân bụi của Phật, cần cầu Đạo giải thoát.

GIỚI ĐÀN NHẤT LÃM

GIỚI ĐÀN NHẤT LÃM

 18:12 26/10/2020

Tìm hiểu về cuội nguồn, về quá trình lịch sử thành lập giới đàn là để chúng ta ý thức rằng: Dòng suối Luật tạng sẽ truyền lưu bất tận trong lòng vũ trụ, để nuôi dưỡng sự sống vĩnh cửu cho Phật Pháp, cho cây đời được mãi xanh tươi. Sự thọ giới, trì giới và truyền giới là trách nhiệm hàng đầu của hàng đệ tử xuất gia và sự gặp nhau giữa đoàn thể Tăng già quá khứ cùng hiện tại là ở đó.

Bài học Hoằng pháp từ cuộc đời thực tiễn của cố HT HUỆ ĐĂNG

Bài học Hoằng pháp từ cuộc đời thực tiễn của cố HT HUỆ ĐĂNG

 16:03 21/10/2020

Nhân dịp Đại Giới đàn mang tên cố HT HUỆ ĐĂNG sắp diễn ra từ ngày 22-26/11/2020 (nhằm ngày 08-12/10 năm Canh tý), nhận lời đề nghị từ BBT Website, Học giả Dương Kinh Thành đã viết riêng cho chúng tôi bài khảo cứu về cuộc đời Hoằng pháp của Ngài. BBT xin trân trọng giới thiệu đến Chư tôn đức và độc giả.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây