Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu

https://phatgiaobariavungtau.org.vn


Bà Rịa: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bà Rịa: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đồng thời thực hiện tốt các chủ trương chính sách đường lối của Đảng và Nhà nước, đồng hành cùng với dân tộc theo phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”. BTS đã kiện toàn công tác tổ chức, thống kê Tăng Ni, tự viện và Phật tử ngày càng gắn bó với các hoạt động của Giáo hội. Việc tổ chức Đại lễ Phật đản và ACKH hàng năm được đều đặn, chu đáo và chặt chẽ.
Công tác hoằng pháp ngày càng được chú trọng nâng cao, số lượng đạo tràng Phật tử tu học tăng, việc giảng dạy vẫn chu đáo, đều đặn, chỉ trừ thời gian xảy ra dịch bệnh.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ BÀ RỊA
BAN TRỊ SỰ


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP Bà Rịa, ngày 20 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ & XÃ HỘI
NHIỆM KỲ 2016 – 2021


A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Thành phố Bà Rịa có gẩn 17.000 tín đồ Phật tử với 22 cơ sở Phật giáo đang hoạt động trong hệ thống Giáo hội gồm có 18 chùa, 02 tịnh xá, 02 tịnh thất, trong đó có 19 cơ sở thuộc hệ phái Bắc Tông, 01 cơ sở thuộc hệ phái Nam Tông và 02 cơ sở thuộc hệ phái Khất sĩ. Tổng số tu sĩ gồm 134 vị. Tổng số giáo phẩm có 18 vị (01 vị Hòa thượng, 03 vị Thượng tọa, 01 Ni trưởng và 13 Ni sư).
Trong thành phố Bà Rịa có khoảng 30 tu sĩ gồm các vị giáo phẩm và Tăng Ni tiêu biểu của Giáo hội, có 02 vị được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố và phường (NK 2016 – 2021 và NK 2021 – 2026), nói lên sự hòa nhập tích cực giữa Phật giáo với cộng đồng dân tộc, tinh thần gắn bó giữa đạo với đời, phục vụ dân tộc, một truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam.
Trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, phụng đạo yêu nước, Ban Trị sự thành phố Bà Rịa đã đề ra chương trình hoạt động của Giáo hội phù hợp với tâm tư nguyện vọng của Tăng Ni và Phật tử thành phố, tạo thành một sức sống mãnh liệt và là nguồn cổ vũ lớn lao cho Tăng Ni và Phật tử tin tưởng vào sự lãnh đạo của Giáo hội góp phần làm cho Giáo hội ngày càng trang nghiêm, phát triển vững mạnh.
       Mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác Phật sự, nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Chính quyền các cấp; sự lãnh đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh BR-VT, sự đồng tâm hiệp lực của Tăng Ni và sự hưởng ứng tích cực của hàng Phật tử, Ban Trị sự đã gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong các mặt công tác. Sinh hoạt Phật sự luôn được ổn định, phát huy tinh thần đoàn kết, vận động các Tăng Ni và đồng bào Phật tử tích cực thực hiện những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tham gia tốt các phong trào do Giáo hội Phật giáo và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.
Sau đây, Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa xin đánh giá lại công tác Phật sự đã thực hiện được trong nhiệm kỳ 2016-2021.

B. CÁC THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TRỊ SỰ:
I./ Về mặt tổ chức:
1. Kiện toàn Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa:
Ngày 23/10/2016, diễn ra Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Bà Rịa lần thứ II nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Ngày 26/12/2016, Ban Trị sự GHPG tỉnh BR-VT ban hành quyết định bổ nhiệm thành phần Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Bà Rịa, gồm 22 thành viên trong đó Ban chứng minh 03 vị, ủy viên chính thức 19 vị.
2. Kiện toàn Đại diện Phật giáo các phường xã:
Chấp hành theo sự chỉ đạo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT về việc kiện toàn nhân sự đại diện Phật giáo các phường xã nhiệm kỳ 2016 – 2021; Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa đã lập hồ sơ thủ tục đệ trình và ngày 07/6/2016 được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban hành quyết định bổ nhiệm đại diện Phật giáo các phường xã, gồm 09 vị đại diện cho 11 phường xã.
    3. Tham gia các đoàn thể xã hội:
Để thực hiện quyền làm chủ tập thể và quyền công dân theo hiến pháp quy định, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa đã giới thiệu những Tăng Ni vào các cơ quan đoàn thể XH như sau:
- Đại biểu HĐND Tp Bà Rịa nhiệm kỳ 2016 – 2021, và NK 2021 – 2026: 01 vị
- Ủy viên UBMTTQ Tp Bà Rịa  nhiệm kỳ 2021 – 2026: 03 vị
- Đại biểu HĐND phường Long Tâm NK 2016 – 2021 và NK 2021 – 2026: 01 vị.
Và còn nhiều vị Tăng Ni tham gia vào các đoàn thể khác như: MTTQ các phường, xã, Hội LH Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ v.v…
Vào ngày 23/5/2021 được sự vận động trước đó của Ban Trị sự, tất cả chư Tăng Ni và Phật tử trong TP Bà Rịa đã đi bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để chọn người tài đức ra lãnh đạo đất nước.
    4. Học tập các văn kiện của Đảng và Nhà nước:
Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa với các Tăng Ni là thành viên của UBMTTQ và HĐND thành phố Bà Rịa đã tích cực vận động Tăng Ni và Phật tử tham gia học tập các chủ trương đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước như: Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 162, chính sách tôn giáo của Đảng, Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, Luật giao thông, chích sách di dời để chỉnh trang đô thị, đồng thời vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II./ Hoạt động chuyên ngành:
1. Công tác Tăng sự:
a) Thống kê Tăng Ni và tự viện: là một trong những công tác quan trọng của Giáo hội nhằm mục đích quản lý cơ sở vật chất và tư cách của Tăng Ni được chu đáo. Nếu việc quản lý chặt chẽ, có hệ thống, có khoa học thì tổ chức của Giáo hội mới đi vào nề nếp, sinh hoạt có thực chất đúng với đường lối của Giáo hội Phật giáo VN. Nên Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa luôn chú trọng việc cập nhật danh bộ Tăng Ni và tự viện trong thành phố Bà Rịa, hiện nay có các cơ sở Phật giáo như đã nêu ở phần tình hình chung.
b) Khôi phục Tự viện: Chùa Bảo Ân, xã Long Phước là cơ sở cách mạng đã bị chiến tranh phá hủy toàn bộ. Năm 2018, các vị cách mạng lão thành xã Long Phước đã xin cơ quan thẩm quyền khôi phục và hoạt động trong hệ thống GHPGVN. Sau khi được cơ quan thẩm quyền chấp thuận, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT đã ban hành quyết định thành lập với Ban Điều hành gồm 07 vị do cư sĩ Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm Trưởng ban. Sau khi được khôi phục, Ban Điều hành tiến hành các thủ tục về đất đai và đang xây dựng lại cơ sở vật chất, song song Ban Điều hành còn tham gia công tác Phật sự do GHPGVN thành phố Bà Rịa giao phó và thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo với địa phương.
c) Đề xuất tấn phong giáo phẩm:
Căn cứ sự chỉ đạo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa đã lập hồ sơ xin tấn phong giáo phẩm như sau:
* Năm 2017:- Tấn phong Thượng tọa: 02 vị
- Tấn phong Ni sư: 05 vị
* Năm 2019: - Tấn phong Ni trưởng: 01 vị
                      - Tấn phong Ni sư: 02 vị
* Năm 2021: đã làm đơn đề nghị tấn phong 02 vị Ni trưởng và 02 vị Ni sư.
d) Công tác xây dựng cơ sở vật chất:
Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho Tăng Ni và Phật tử đồng thời cũng để đảm bảo an toàn theo pháp luật quy định, các tự viện xuống cấp đã lập hồ sơ thủ tục được UBND tỉnh cho chủ trương và Sở xây dựng cấp phép xây dựng tổng cộng có 8/22 cơ sở, trong đó 05 cơ sở hoàn chỉnh, 03 cơ sở đang xây dựng.
e) Triển khai công tác hưởng ứng Đại giới Đàn:
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự tỉnh tổ chức Đại Giới đàn, chư Tôn đức Giáo phẩm của TP Bà Rịa có tham gia trong Ban Tổ chức và các Tiểu ban, đồng thời vận động các tự viện đóng góp cúng dường Đại Giới đàn.
Bên cạnh, số Tăng Ni được các tự viện cử đi thọ giới trong và ngoài tỉnh có 65 vị, trong đó gồm 23 vị Tỳ kheo và Tỳ kheo ni, 07 vị Thức xoa, 35 vị Sa di và Sa di ni.
g) An cư Kiết hạ:
Căn cứ Tỳ Ni Luật Tạng Đức Phật chế và truyền thống an cư kiết hạ, căn cứ vào sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh BR-VT, hàng năm Ban Trị sự đều thực hiện thủ tục xin phép chính quyền theo Nghị định 162 của Chính phủ quy định và đăng ký với Ban Trị sự tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ gồm có Ban tổ chức, Ban giảng huấn, lịch sinh hoạt, phân định 2 địa điểm như sau:
- Chùa Long Quang cho Chư Tăng.
- Chùa Bảo Hải cho Chư Ni.
Kết thúc mỗi khóa hạ có tổng kết đánh giá, khen thưởng và căn cứ vào danh sách Tăng Ni nhập hạ lập hồ sơ gởi đến Giáo hội cấp trên xin cấp Chứng điệp an cư. Bên cạnh việc thuyết giảng Phật pháp, Ban tổ chức có mời đại diện cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố đến phổ biến các văn bản pháp luật như Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ; triển khai tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, các văn bản pháp luật và chính sách của Đảng, Nhà nước v.v…
Năm 2020 và 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19, nên không tổ chức An cư tập trung mà chỉ tâm niệm an cư theo sự chỉ đạo của TW Giáo hội.
h) Cúng dường công đức phí và đóng góp các lễ hội khác:
- Cúng dường công đức phí Ban Trị sự Phật giáo tỉnh: 72.030.000đ (trong 5 năm)
- Đóng góp các lễ hội:
Năm 2017: cúng dường cho Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh: 30.000.000đ
Năm 2018: cúng dường Đại giới đàn Bảo Tạng:                     20.000.000đ
Năm 2019: cúng dường Đại Lễ Phật đản Vesak:                    50.000.000đ
Năm 2020: cúng dường Đại giới đàn Huệ Đăng:                     60.000.000đ
                                                  Tổng cộng:                           160.000.000đ
     2. Công tác Hoằng pháp:
Hoằng pháp là một trong những công tác quan trọng để tuyên truyền và giảng dạy giáo lý của Đức Phật cho Tăng Ni và quần chúng Phật tử. Thế nên, công tác Hoằng pháp ngày càng được chú trọng, nâng cao. Trong thành phố Bà Rịa, có 07 vị Tôn đức, Tăng Ni đảm nhiệm việc giảng dạy tại các đạo tràng, số lượng và chất lượng đạo tràng Phật tử tu học có nhiều chuyển biến đáng kể. Ngoài ra, các vị giảng sư được sự phân công của Ban Hoằng pháp tỉnh đã tham gia giảng dạy tại các trường hạ trong tỉnh vào mỗi mùa An cư và tham gia công tác khảo thí các kỳ Đại giới đàn do tỉnh tổ chức.
     3. Công tác Hướng dẫn Phật tử:
a) Đạo tràng, tín đồ Phật tử:
Có 11 đạo tràng với 565 Phật tử tu học phân làm 4 loại hình:
- Lớp học giáo lý.
- Tu Bát quan trai.
- Chuyên niệm Phật.
- Trì chú Đại bi.
- Năm 2016, 2017, 2018 và 2019, Tịnh xá Ngọc Phước có tổ chức Khóa tu Mùa hè cho các em thanh thiếu niên trong TP Bà Rịa, mỗi khóa với số lượng tham gia trên 100 em.
Các đạo tràng phần nhiều do các vị trụ trì hướng dẫn dưới sự lãnh đạo của Giáo hội cấp trên, hàng Phật tử cũng đã nỗ lực tu học gắn liền với việc hộ trì tam bảo và phụng sự xã hội. Việc sinh hoạt của các Phật tử dần dần đã đi vào nề nếp, đồng thời là lực lượng hộ trì Phật pháp cũng như tham gia các hoạt động an sinh xã hội… Hưởng ứng sự vận động của các tự viện, hàng năm cư sĩ Phật tử đã có nhiều cố gắng đóng góp công sức cũng như tài vật để hỗ trợ trong công tác Phật sự cũng như công tác từ thiện xã hội, góp phần hoàn thành và vượt chỉ tiêu ký kết giao ước thi đua giữa các tôn giáo do UBMTTQ thành phố Bà Rịa phát động. Ban Trị sự cùng chư Tăng Ni trụ trì các tự viện luôn nhắc nhở, vận động khuyến khích Phật tử tích cực tham gia xây dựng cộng đồng tại địa phương, luôn nêu cao phương châm “Tốt đời đẹp đạo”. Hàng năm, cư sĩ Phật tử cũng thể hiện xuất sắc 6 nội dung của phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng v.v…Ngoài ra, các vị trụ trì còn hướng dẫn Phật tử ôn tập để tham gia các hội thi giáo lý do Ban HDPT tỉnh tổ chức.
b) Gia đình Phật tử:
Thành phố Bà Rịa có 02 tự viện tổ chức Gia đình Phật tử: GĐPT chùa Chánh Thiên, GĐPT chùa Kiên Linh đã đăng ký trong hệ thống GHPGVN, sinh hoạt theo sự hướng dẫn của Phân ban GĐPT tỉnh BR-VT, gồm 07 Huynh trưởng và 58 đoàn sinh.
Trong 3 năm đầu của nhiệm kỳ, 2 GĐPT hoạt động đều đặn qua các loại hình như: Lớp học giáo lý, văn nghệ, dâng hoa, du ngoạn, tham quan, vệ sinh môi trường, ủy lạo người nghèo, gây quỹ hỗ trợ cho các em học sinh nghèo hiếu học, các em học sinh thi đỗ đại học v.v…Trong hai năm sau của nhiệm kỳ, vì tình hình đại dịch Covid bùng phát nên hoạt động bị hạn chế.
4. Công tác Nghi lễ:
       Ngày 03/12/2019, Ban Nghi lễ được Ban Trị sự ban hành Quyết định chuẩn y gồm 07 thành viên do Đại đức Thích Nhật Đạt làm Trưởng ban. Tuy nhiên đến nay cũng chưa có kế hoạch và chương trình hoạt động. Lĩnh vực nghi lễ vẫn theo nét đặc thù của từng hệ phái nên chưa có sự thống nhất.
5. Công tác Văn hóa:
Nhằm góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của Phật giáo và dân tộc, đồng thời cũng để góp phần chuyển tải đạo lý nhà Phật thông qua các loại hình văn hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về tinh thần cho quần chúng và Phật tử chủ yếu là lớp trẻ. Trong thành phố Bà Rịa đã có 3 tự viện thành lập được phòng phát hành kinh sách, pháp khí, tôn tượng, tranh ảnh, hàng mỹ nghệ, thư pháp v.v… đã thu hút ngày càng đông quần chúng và Phật tử xa gần đến tham quan, thưởng thức và mua sắm.
Ban Trị sự có thành lập trang Website, nhưng chưa có đầy đủ nhân sự, chưa có chương trình để thực hiện, nên việc đưa những thông tin sinh hoạt đạo tràng của các  tự viện còn hạn chế, chưa được phổ cập trong quần chúng.
Bên cạnh đó, Phân ban Gia đình Phật tử của Bà Rịa cũng có nhiều sáng tạo về các loại hình văn hóa như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo tường, cắm trại, du lịch, hành hương, tham quan các di tích lịch sử,…cũng có sức thu hút đối với lớp trẻ trong địa phương.
6. Công tác Từ thiện- xã hội:
Là hoạt động mà tất cả Tăng Ni, Phật tử của thành phố hết sức quan tâm và nỗ lực thực hiện. Thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, để xoa dịu nỗi đau thương khốn khó của đồng bào và cũng để gánh vác bớt một phần nào trách nhiệm với chính quyền địa phương, BTS cùng Tăng Ni, Phật tử luôn quan tâm đến các đối tượng: nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi khuyết tật, trẻ em hiếu học, nạn nhân chất độc da cam, đồng bào bị thiên tai lũ lụt, đóng góp xây nhà tình thương…
Mặc dù Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách kích thích cho kinh tế phát triển và tăng cường các chính sách xã hội nhưng do tình hình đại dịch Covid hoành hành, thiên tai lũ lụt, tình trạng thất nghiệp tăng cao, cho nên không sao tránh khỏi một số người lâm vào cảnh khó khăn không đủ sức vượt qua, vươn lên cùng cộng đồng xã hội.
Năm nay, trước tình hình dịch Covid bùng phát, hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ và Giáo hội các cấp, Ban Trị sự đã vận động các tự viện trong thành phố ủng hộ quỹ phòng chống dịch với số tiền 121.000.000đ và đóng góp cùng Ban CHQS thành phố để thành lập cây gạo ATM hỗ trợ đồng bào khó khăn là 2.450 kg gạo. Ngoài ra, các tự viện còn vận động làm cơm chay từ thiện, trao tặng nhiều phần quà nghĩa tình đến những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch.
Tổng giá trị các hoạt động từ thiện trong 5 năm qua là: 22.382.297.000đ
7. Hoạt động của Ban Kinh tế-Tài chính:
       Sau Đại hội NK 2016 – 2021, Ban Kinh tế tài chánh được kiện toàn lần thứ I gồm 25 thành viên, sau đó điều chỉnh bổ sung lần II gồm 28 thành viên và bắt đầu đi vào hoạt động chức năng và cúng dường cho các Phật sự lớn của Giáo hội như các kỳ Lễ Phật đản, Đại giới đàn, với tổng số tiền là 205.000.000đ.

III. Đối ngoại:
       1) Hàng năm, vào dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, BTS tổ chức chúc tết và tặng quà đến các cơ quan chức năng tỉnh BR-VT và Tp Bà Rịa.
       2) Thực hiện theo đề nghị của UBMTTQ thành phố, hàng năm BTS có văn bản đề xuất khen thưởng cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giữa các tôn giáo và động viên Tăng Ni tham dự Lễ Tổng kết do UBMT thành phố tổ chức.
3) Thực hiện quy chế báo cáo mỗi năm 2 lần về UBMTTQVN và Phòng Nội vụ TP Bà Rịa, đồng thời đề xuất kiến nghị giải quyết các vụ việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thẩm quyền.
4) Đăng ký tổ chức Đại Lễ Phật đản và ACKH hàng năm.
5) Vào mỗi mùa ACKH, BTS mời các cơ quan chức năng của tỉnh và TP đến trao đổi chuyên đề về chính trị, thời sự, pháp luật, trọng tâm là triển khai về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 của chính phủ.
6) BTS và các tự viện long trọng đón tiếp các phái đoàn Đảng, chính quyền MT và các đoàn thể …đến chúc mừng trong dịp Lễ Phật đản và tết cổ truyền của dân trộc.
7) BTS giới thiệu 01 vị trong thường trực tham gia vào Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam và Bảo trợ xã hội TPBR NK 2017 – 2022.
8) BTS và các tự viện tham dự lớp chính sách tôn giáo và an ninh mạng do chính quyền TP tổ chức.
9) BTS triển khai, vận động Tăng Ni, Phật tử hưởng ứng và thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về phong trào của Bộ Tài nguyên và môi trường “Chống rác thải nhựa”.
10) BTS chỉ đạo các tự viện đón tiếp, cung cấp thông tin cho đoàn khảo sát thống kê, cập nhật số liệu các cơ sở tôn giáo trên địa bàn TPBR.
11) BTS mời Sở Nội vụ đến triển khai phổ biến pháp luật về công tác thanh tra trong lĩnh vực tôn giáo.
12) BTS tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và TPBR NK 2020 – 2025.
13) BTS cùng các vị giáo phẩm tham dự khóa tập huấn về ANQP trong 4 ngày do tỉnh tổ chức.
14) BTS và trụ trì các tự viện tham dự Hội nghị phát động hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ tỉnh BRVT về việc ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.
15) BTS tham dự và đọc tham luận tại Hội thảo chuyên đề “Tình hình cư trú của tu sĩ Phật giáo và những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh”.
16) BTS thành lập trang thông tin điện tử (Zalo) để chuyển tải các thông tin của cơ quan chức năng Tỉnh và TP đến các tự viện.
17) BTS ký kết với Ban CHQS TPBR về chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 – 2025.
18) BTS vận động Tăng Ni và Phật tử các tự viện đi bầu cử QH và HĐND các cấp NK 2021 – 2026.
19) BTS hưởng ứng và vận động các tự viện thực hiện theo tinh thần văn bản của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), UBMTTQ thành phố về công tác phòng chống dịch Covid-19 như:
- Thực hiện khuyến cáo 5 K của Bộ Y tế.
- Thực hiện chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ.
- Vận động đóng góp vào quỹ mua Vaccine.
- Giúp đỡ người nghèo, yếu thế trong xã hội.
20) BTS thực hiện thống kê số lượng cơ sở thờ tự, chức sắc, tu sĩ, tín đồ Phật giáo trên địa bàn tỉnh của Ban Tôn giáo (Sở Nôi vụ) tỉnh BRVT.
 IV./ Thi đua khen thưởng:
Trong nhiệm kỳ qua, BTS đã chỉ đạo các tự viện nỗ lực hoạt động từ thiện xã hội, hoàn thành bản ký kết giao ước thi đua giữa các tôn giáo hàng năm do UBMTTQVN thành phố tổ chức vào dịp cuối năm. Qua bình xét và đề xuất của UBMTTQVN và UBND thành phố ban hành quyết định khen thưởng mỗi năm: khen thưởng BTS cùng với 11 tự viện và 22 cá nhân.
Bên cạnh, hàng năm BTS cũng khen thưởng các Phật tử có thành tích tại các tự viện ở các mặt: tu học, hộ trì Tam bảo, từ thiện xã hội để khích lệ tinh thần cho các Phật tử.

C. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
I. Ưu điểm:
Trên cơ sở chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban Trị sự đã có nhiều cố gắng trong công tác Phật sự theo chỉ đạo của BTS GHPGVN tỉnh. Đồng thời thực hiện tốt các chủ trương chính sách đường lối của Đảng và Nhà nước, đồng hành cùng với dân tộc theo phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”. BTS đã kiện toàn công tác tổ chức, thống kê Tăng Ni, tự viện và Phật tử ngày càng gắn bó với các hoạt động của Giáo hội. Việc tổ chức Đại lễ Phật đản và ACKH hàng năm được đều đặn, chu đáo và chặt chẽ.
Công tác hoằng pháp ngày càng được chú trọng nâng cao, số lượng đạo tràng Phật tử tu học tăng, việc giảng dạy vẫn chu đáo, đều đặn, chỉ trừ thời gian xảy ra dịch bệnh.
Tăng Ni trẻ được cử đi học các trường Phật học ngày càng được chú trọng, số người xuất gia tăng hơn các nhiệm kỳ trước, đặc biệt số lượng quần chúng đến các tự viện quy y Tam bảo ngày càng đông hơn. Công tác từ thiện, công tác phòng chống dịch và công tác cứu trợ thiên tai cũng được quan tâm thực hiện sâu sắc và chu đáo, đạt được nhiều kết quả to lớn. Những thành tựu nổi bật của Ban Trị sự GHPGVN thành phố trong nhiệm kỳ qua chính là kết quả của một sức mạnh tổng hợp, phát huy tính sáng tạo, giữ vững niềm tin vào Đạo Pháp trong khối đại đoàn kết nhất quán của toàn thể Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn; cùng chung tay đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Kinh tế - Văn hóa xã hội - Quốc phòng an ninh tại địa phương.
II. Hạn chế:
1) Hoạt động của các thành viên trong Ban Trị sự GHPGVN thành phố và Đại diện Phật giáo của xã phường chưa đồng đều.
2) Các Ban trực thuộc chưa được kiện toàn như: Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa.
3) Có Ban đã kiện toàn nhưng chưa lên được chương trình hoạt động: Ban Nghi lễ.

D. KẾT LUẬN:
Trên đây là báo cáo tổng kết những nét cơ bản nhiệm kỳ 2016 – 2021 của GHPGVN thành phố Bà Rịa, với tinh thần tự giác, Ban Trị sự cũng đã mạnh dạn nhìn vào thực tế, nhận xét đánh giá những ưu khuyết điểm, những khó khăn, hạn chế, tồn đọng trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự nhiệm kỳ qua; đồng thời rút kinh nghiệm cho việc thực hiện chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ sắp tới. Những thành quả đạt được về hoạt động Phật sự của Giáo hội thành phố Bà Rịa là công đức to lớn từ sự cố gắng, nỗ lực cao; từ thiện tâm và trách nhiệm của Tăng Ni và Phật tử trong toàn thành phố đã có những đóng góp thiết thực, thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội "Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”; đồng thời góp phần rất lớn trong quá trình phát triển địa phương, giữ gìn danh hiệu thành phố văn hóa, là đô thị loại II, xứng tầm là trung tâm hành chính của tỉnh.
                                                                          BAN TRỊ SỰ
chao mung hoi nghi 2 copy

chao mung hoi nghi 1 copy

anh 1 be giang an cu nam 2019 copy

anh 2 tong ket nam 2019 copy

anh 3 tong ket nam 2020 copy

anh 4 le phat dan 2021 1 copy

anh 5 le phat dan 2021 2 copy

anh 6 le phat dan 2021 3 copy

anh 7 dien giang 2019 1 copy

anh 8 dien giang 2019 2 copy

anh 9 tu thien copy

anh 10 quy gieo hat bo de to chuc cuoc thi anh sach phat giao copy
VP. BTS GHPGVN Tp. Bà Rịa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây