Danh sách thành viên BTS GHPGVN TP. Bà Rịa

Thứ tư - 26/10/2016 19:59

Danh sách thành viên BTS GHPGVN TP. Bà Rịa

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
------------------
SỐ: 543 /QĐ/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
 
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Chuẩn y thành phần nhân sự
Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 
 
BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 

-  Căn cứ điều 37, 38, 39 chương VII; điều 51 chương VIII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;  
-  Căn cứ điều 18 chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;
-  Căn cứ điều 27 Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ;
-  Căn cứ điều 1, 2, 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Căn cứ Quyết định số 394/QĐ.HĐTS ngày 08/9/2012 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bà Rịa-Vũng Tàu, Nhiệm kỳ V (2012 - 2017);
- Xét Tờ trình số 37/TTr-BTS ngày 07/11/2016 của Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa, V/v Xin chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa nhiệm kỳ VI (2016 - 2021).
- Căn cứ công văn số 316/BTG-PG.CĐ ngày 21/12/2016 của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh, V/v Đăng ký suy cử nhân sự Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa nhiệm kỳ 2016 - 2021.

QUYẾT ĐỊNH

 ĐIỀU 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm 19 thành viên (theo danh sách đính kèm).
ĐIỀU 2: Chánh, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa và các vị có tên tại Điều 1 chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định này. 
ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Nơi nhận:
- Như điều 2
                “Để thực hiện”
- BTT Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, SNV-BTG,
Sở Công an tỉnh BR-VT;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, PNV,
Công an TP. Bà Rịa
“Để biết”
- Lưu VP/BTS

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
 
Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
------------------

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
 
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 12 năm 2016
DANH SÁCH THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ BÀ RỊA NHIỆM KỲ 2016 – 2021 
Theo Quyết định số:543 /QĐ/BTS ngày 26/12/2016
 
I. BAN CHỨNG MINH:
                   1. Hòa thượng Thích Giác Hạnh
                   2. Thượng tọa Thích Kiến Tánh
                   3. Thượng tọa Thích Tâm Nguyên
 
II. BAN TRỊ SỰ:
 
SỐ
TT
CHHỨC VỤ PHÁP DANH
01 Trưởng ban, Trưởng ban Tăng sự ĐĐ. Thích Nguyên Bình
02 Phó Trưởng ban Thường trực, Trưởng ban Văn hóa ĐĐ. Thích Minh Huân
03 Phó Trưởng ban, kiêm Trưởng Phân ban Ni giới NS. Thích nữ Hạnh Bình
04 Chánh Thư ký NS. Thích nữ Phấn Liên
05 Phó Thư ký Cư sĩ Thiện Hạnh
06 Phó Thư ký Cư sĩ Ngọc Phú
07 Thủ quỹ SC. Thích nữ Thu Liên
08 Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử SC. Thích nữ Như Hiền
09 Trưởng Ban Hoằng pháp ĐĐ. Thích Hoằng Trí
10 Trưởng Ban Nghi lễ ĐĐ. Thích Nhựt Đạt
11 Trưởng Ban Kinh tế - Tài chánh SC. Thích nữ Vạn Niệm
12 Trưởng Ban Từ thiện - Xã hội SC. Thích nữ Hải Triều
13 Ủy viên (Đặc trách Gia đình Phật tử) Cư sĩ Tuệ Bảo
14 Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Hải
15 Ủy viên SC. Thích nữ Tâm Đức
16 Ủy viên SC. Thích nữ Huệ Trúc
17 Ủy viên SC. Thích nữ Như Phước
18 Ủy viên SC. Thích nữ Huệ Ý
19 Ủy viên SC. Thích nữ Huệ Trí
 
Ban Trị sự GHPGVN Tp. Bà Rịa nhiệm kỳ 2016-2021 có: 03 Thành viên Ban Chứng minh, 19 ủy viên Ban Trị sự chính thức (13 ủy viên Ban Thường trực).

 

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
 
Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây