Danh sách thành viên BTS GHPGVN Thành phố Vũng Tàu

Thứ sáu - 07/10/2016 18:54

Danh sách thành viên BTS GHPGVN Thành phố Vũng Tàu

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
------------------
SỐ: 325 /QĐ/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
 
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 07 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Chuẩn y thành phần nhân sự 
Ban Trị sự GHPGVN thành phố Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016 - 2021  

BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 - Căn cứ điều 37, 38, 39 chương VII; điều 51 chương VIII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;
- Căn cứ điều 18 chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;
- Căn cứ điều 27 Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ;
- Căn cứ điều 1, 2, 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Căn cứ Quyết định số 394/QĐ.HĐTS ngày 08/9/2012 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bà Rịa-Vũng Tàu, Nhiệm kỳ V (2012 - 2017);

- Xét Tờ trình số 01/TTr-BTS ngày 27/8/2016 của Ban Trị sự GHPGVN thành phố Vũng Tàu, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN thành phố Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm 29 thành viên (theo danh sách đính kèm).
ĐIỀU 2: Chánh, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Vũng Tàu và các vị có tên tại Điều 1 chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định này. 
ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 2
                “Để thực hiện”
- BTT Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, SNV-BTG,
Sở Công an tỉnh BR-VT;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, PNV,
Công an TP. Vũng Tàu
“Để biết”
- Lưu VP/BTS

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
 
Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
------------------

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
 
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 07 tháng 09 năm 2016
 

DANH SÁCH
Thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN thành phố Vũng Tàu
Nhiệm kỳ 2016 - 2021
Theo Quyết định số:325 /QĐ/BTS ngày 07/9/2016
 
 
I. BAN CHỨNG MINH:          
1. Hòa thượng Thích Thiện Từ
2. Hòa thượng Thích Huệ Chơn
3. Hòa thượng Thích Giác Tùng
4. Thượng tọa Giác Trí
 
II. BAN THƯỜNG TRỰC:
 
STT CHỨC VỤ PHÁP DANH
1 Trưởng ban TT. Thích Phước Huệ
2 Phó Trưởng ban Thường trực, Trưởng Ban GDTN ĐĐ. Thích Thiện Thông
3 Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Tăng sự TT. Thích Thiện Chí
4 Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Hoằng pháp TT. Thích Thông Không
5 Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TT. Chánh Minh
6 Chánh Thư ký ĐĐ. Thích Huệ Định
7 Phó Thư ký ĐĐ. Thích Thiền Lý
8 Phó Thư ký SC. Thích nữ Nguyên Phú
9 Thủ quỹ, Trưởng Ban Kinh tế - Tài chánh SC. Thích nữ Điều Liên
10 Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử ĐĐ. Thích Huệ Thắng
11 Trưởng Ban Nghi lễ ĐĐ. Thích Huệ Hiếu
12 Trưởng Ban Văn hóa ĐĐ. Thích Tịnh Huệ
13 Trưởng Ban Từ thiện - Xã hội SC. Thích nữ Nguyên Xuân
14 Trưởng Ban Kiểm soát ĐĐ. Thích An Trụ
15 Trưởng Ban Pháp chế ĐĐ. Thích Chánh Thiện
16 Trưởng Ban Thông tin Truyền thông ĐĐ. Thích Trung Giác
17 Trưởng Phân Ban Ni giới SC. Thích nữ Như Hạnh (P.2)
 
 III. ỦY VIÊN:
18 Ủy viên ĐĐ. Thích Thiền Tánh
19 Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Khiết
20 Ủy viên SC. Thích nữ Huệ Thanh
21 Ủy viên SC. Thích nữ Như Điềm
22 Ủy viên SC. Thích nữ Chúc Nhẫn
23 Ủy viên SC. Thích nữ Phước Minh
24 Ủy viên SC. Thích nữ Như Hạnh
25 Ủy viên SC. Thích nữ Lâm Liên
26 Ủy viên SC. Thích nữ Tắc Nghiêm
27 Ủy viên Cư sĩ Chánh Thiện Trí (Nguyễn Phước Lộc)
28 Ủy viên dự khuyết NS. Thích nữ Như Thảo
29 Ủy viên dự khuyết SC. Thích nữ Huệ Phúc
         
Ban Trị sự GHPGVN thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ VI (2016-2021) có:
+ 04 Thành viên Ban Chứng minh
+ 27 ủy viên Ban Trị sự chính thức (17 ủy viên Ban Thường trực)
+ 02 ủy viên Dự khuyết Ban Trị sự.


 

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
 
Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây