Danh sách thành viên BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc

Thứ sáu - 07/10/2016 08:25

Danh sách thành viên BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
------------------
SỐ: 544 /QĐ/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
 
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Chuẩn y thành phần nhân sự
Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016 – 2021 

 BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 
 -  Căn cứ điều 37, 38, 39 chương VII; điều 51 chương VIII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;  
-  Căn cứ điều 18 chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;
-  Căn cứ điều 27 Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ;
-  Căn cứ điều 1, 2, 3 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Căn cứ Quyết định số 394/QĐ.HĐTS ngày 08/9/2012 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bà Rịa-Vũng Tàu, Nhiệm kỳ V (2012 - 2017);
- Căn cứ Tờ trình số 01/TT/BTS ngày 20/10/2016 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuyên Mộc, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016 – 2021. (kèm theo Báo cáo và Danh sách nhân sự)
- Căn cứ công văn số 315/BTG-PG.CĐ ngày 19/12/2016 của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh, V/v Đăng ký suy cử nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016 - 2021.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuyên Mộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm 19 thành viên (theo danh sách đính kèm).
ĐIỀU 2: Chánh, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuyên Mộc và các vị có tên tại Điều 1 chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định này. 
ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 2
                “Để thực hiện”
- BTT Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, SNV-BTG,
Sở Công an tỉnh BR-VT;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, PNV,
Công an huyện Xuyên Mộc
“Để biết”
- Lưu VP/BTS

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
 
Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
------------------

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
 
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 12 năm 2016

DANH SÁCH THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN TRị SỰ GHPGVN HUYỆN XUYÊN MỘC NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
Theo Quyết định số: 544 /QĐ/BTS ngày 26/12/2016
 
Số
TT
CHỨC VỤ PHÁP DANH
01 Trưởng ban, Trưởng Ban Tăng sự ĐĐ. Thích Nguyên Thọ
02 Phó Trưởng ban Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế ĐĐ. Thích Nhuận Thanh
03 Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Nghi lễ ĐĐ. Thích Bửu Minh
04 Phó Trưởng ban, Trưởng Phân ban Ni giới NS. Thích nữ Nhựt Hạnh
05 Chánh Thư ký ĐĐ. Thích Minh Khả
06 Phó Thư ký SC. Thích nữ Nhật Hương
07 Phó Thư ký Cư sĩ Chúc Toàn
08 Thủ quỹ SC. Thích nữ Nguyên Lộc
09 Trưởng Ban Hoằng pháp ĐĐ. Thích Minh Thuận
10 Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử ĐĐ. Thích Từ Chánh
11 Trưởng Ban Kinh tế - Tài chánh SC. Thích nữ Chơn Huệ
12 Trưởng Ban Từ thiện- Xã hội SC. Thích nữ Chơn Minh
13 Trưởng Ban Kiểm soát ĐĐ. Thích Nguyên Hướng
14 Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông ĐĐ. Thích Quảng Đạt
15 Ủy viên SC. Thích nữ Như Minh
16 Ủy viên SC. Thích nữ Diệu Pháp
17 Ủy viên SC. Thích nữ Tâm Đoan
18 Ủy viên SC. Thích nữ Huệ Thủy
19 Ủy viên Cư sĩ Quảng Chuyên
(Lê Ngọc Cảm)
 
 Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016-2021 có: 19 Ủy viên Ban Trị sự chính thức (14 ủy viên Ban Thường trực).
 

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
 
Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây