Danh sách thành viên BTS GHPGVN huyện Tân Thành

Thứ tư - 25/01/2017 18:26

Danh sách thành viên BTS GHPGVN huyện Tân Thành

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
------------------
SỐ: 20 /QĐ/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
 
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Chuẩn y thành phần nhân sự
Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
  
-  Căn cứ Điều 37, 38, 39 Chương VII; điều 51 Chương VIII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V;  
-  Căn cứ điều 18 Chương III Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo;
-  Căn cứ điều 27 Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ;
- Căn cứ điều 1, 2, 3 Chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Căn cứ Quyết định số: 394/QĐ.HĐTS ngày 08/9/2012 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bà Rịa-Vũng Tàu, Nhiệm kỳ V (2012 - 2017);
- Xét Tờ trình ngày 27/12/2016 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thành, V/v xin chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Căn cứ công văn số 40/BTG-PG ngày 23/01/2017 của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh, V/v Đăng ký suy cử nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021.

QUYẾT ĐỊNH

 ĐIỀU 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm 37 thành viên (theo danh sách đính kèm).
ĐIỀU 2: Chánh, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thành và các vị có tên tại Điều 1 chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định này. 
ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
- Như điều 2
                “Để thực hiện”
- BTT Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, SNV-BTG,
Sở Công an tỉnh BR-VT;
- UBND, BDV, UBMTTQVN, PNV,
Công an huyện Tân Thành
“Để biết”
- Lưu VP/BTS

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
 
Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
------------------
SỐ: 20 /QĐ/BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
 
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2017


 DANH SÁCH THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN TÂN THÀNH NHIỆM KỲ 2016 – 2021 
Theo Quyết định số: 20 /QĐ/BTS ngày 24/01/2017
 
I. BAN CHỨNG MINH:
1.  Hòa thượng Thích Giải Thiện
2.  Hòa thượng Thích Minh Thuận
                  
II. BAN TRỊ SỰ:
 
SỐ TT
CHỨC VỤ PHÁP DANH
I. BAN THƯỜNG TRỰC
 1.  
Trưởng ban, Trưởng Ban Hoằng pháp TT. Thích Minh Thiện
 1.  
Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Tăng sự ĐĐ. Thích Nguyên Thái
 1.  
Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Pháp chế ĐĐ. Thích Vĩnh Tế
 1.  
Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Kinh tế - Tài chánh ĐĐ. Thích Minh Đạo
 1.  
Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Kiểm soát ĐĐ. Thích Khai Tâm
 1.  
Phó Trưởng ban (đặc trách Hệ phái Khất sĩ) ĐĐ. Thích Giác Phương
 1.  
Phó Trưởng ban ĐĐ. Thích Tâm Phát
 1.  
Phó Trưởng ban, Trưởng Phân ban Ni giới NS. Thích nữ Hạnh Nhân
 1.  
Chánh Thư ký ĐĐ. Thích Thị Minh
 1.  
Phó Thư ký ĐĐ. Thích Quảng Ngữ
 1.  
Phó Thư ký SC. Thích nữ Huệ Chánh
 1.  
Thủ quỹ NS. Thích nữ Đồng Huy
 1.  
Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni ĐĐ. Thích Tâm Trụ
 1.  
Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử ĐĐ. Thích Minh Nhứt
 1.  
Trưởng Ban Nghi lễ ĐĐ. Thích Nhuận Thức
 1.  
Trưởng Ban Văn hóa ĐĐ. Thích Nghiêm Giám
 1.  
Trưởng Ban Từ thiện - Xã hội SC. Thích nữ Minh Hải
 1.  
Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế ĐĐ. Thích Trí Định
 1.  
Trưởng Ban Thông tin Truyền thông ĐĐ. Thích Tâm Thường
II. ỦY VIÊN
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Chúc Minh
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Ngộ Trân
 1.  
Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Thường
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Tâm Không
 1.  
Ủy viên NS. Thích nữ Quảng Đàm
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Tín Liên
 1.  
Ủy viên SC. Thích nữ Tuệ Phước
 1.  
Ủy viên (đại diện GĐPT) Cư sĩ Nhuận Trân
 1.  
Ủy viên Dự khuyết ĐĐ. Thích Bảo Nghiêm
 1.  
Ủy viên Dự khuyết ĐĐ. Thích Bổn Nguyên
 1.  
Ủy viên Dự khuyết ĐĐ. Thích Tánh Hải
 1.  
Ủy viên Dự khuyết ĐĐ. Thích Thiện Thông
 1.  
Ủy viên Dự khuyết SC. Thích nữ Liên Hà
 1.  
Ủy viên Dự khuyết SC. Thích nữ Diệu Niệm
 1.  
Ủy viên Dự khuyết SC. Thích nữ Huệ Hiếu
 1.  
Ủy viên Dự khuyết SC. Thích nữ Quảng Phương
 1.  
Ủy viên Dự khuyết SC. Thích nữ Huyền Tín
 1.  
Ủy viên Dự khuyết Cư sĩ Tâm Hồng
 
Ban Trị sự GHPGVN Tân Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm có:
+ 02 Thành viên Ban Chứng minh
+ 27 Ủy viên Ban Trị sự chính thức (19 ủy viên Ban Thường trực)
+ 10 ủy viên Dự khuyết Ban Trị sự.
 

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
 
Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây