Thông báo: V/v Tổ chức Đại Giới đàn mang tôn hiệu MINH NGUYỆT

04/07/2023

Nhằm đáp ứng nguyện vọng thiết tha cầu giới pháp của Chư Tăng Ni xuất gia tu học khắp nơi và tiếp nối mạng mạch Phật giáo, BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức Đại Giới Đàn mang tôn hiệu thượng MINH hạ NGUYỆT năm PL.2567 – DL.2023 từ ngày 09-12/11/2023 (26-29/09 Quý Mão). Giới tử có thể tải các hồ sơ cần thiết tại đây: Đơn xin thọ giới: Tải về Đơn phát nguyện xuất gia:…