Tiểu sử cố Hoà thượng thượng NHỰT hạ HUỆ

25/01/2024

HÒA THƯỢNG THÍCH NHỰT HUỆ (1939 – 2024) I. THÂN THẾ Hòa thượng Thích Nhựt Huệ, tự Quảng Nghiêm, thế danh Nguyễn Văn Bây. Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1939 tại ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trong gia đình, thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Kiệm, pháp danh Thiện Phước, thân mẫu là cụ bà Tạ Thị Đội, pháp danh Diệu Hiền. Hòa thượng là người con thứ năm trong…