Phân ban Ni giới: Khoá bồi dưỡng Giới luật

“Giới là nguồn cội của đạo Phật, giới còn thì đạo Phật  còn, giới mất thì đạo Phật  mất…giới ví như bầu không khí để bảo hộ sự sống của muôn loài”.  Thật vậy, có giới mới bảo hộ sự thanh tịnh, hòa hợp trong Tăng đoàn. Thấy rõ giá trị ấy, nên việc tìm hiểu tường tận nghĩa lý của giới là việc rất cần thiết. Vì vậy, Phân ban ni giới tỉnh tổ chức KHOÁ BỒI DƯỠNG GIỚI LUẬT, cho hơn 600 chư hành giả Ni 12 trú xứ An Cư Kiết Hạ  toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong 3 ngày 8-9-10/05/Giáp Thìn (13-14-15/06/2024) tại Chùa Vạn Phước, 221 Ba Cu, phường 4, TP.VT tỉnh BRVT dưới sự tham gia giảng dạy của HT. Thích Thái Hoà, HT. Thích Hoằng Triệu, HT. Thích Minh Thông, HT. Thích Giác Hạnh.
Đại chúng học trong tinh thần hoan hỷ, phấn khởi và sẵn sàng chia sẻ những sự hiểu biết của chính bản thân mỗi người để cùng thống nhất một kiến giải như nhau .
Ngày đầu tiên 1/06/2024 Lớp học được ôn lại bài : Nền tảng Giáo học Phật giáo do HT. Thích Thái Hoà giảng dạy.
Trong khóa học, nếu như có điều gì mà toàn thể đại chúng chưa hiểu hoặc chưa thông suốt thì sẽ cung thỉnh chư tôn Đức giảng sư  chỉ dạy tường tận.
Tâm Thịnh

Bài viết liên quan