Nội quy Đại Giới đàn Minh Nguyệt

 ĐẠI GIỚI ĐÀN MINH NGUYỆT

 NỘI QUY

 

Cung kính nghe rằng: Người phát tâm cầu thọ giới pháp, nên phải biết giới pháp là tối quan trọng, không chỉ có Đức Phật khuyên dạy giữ gìn và tôn trọng, mà ba đời chư Phật cũng đều dạy như vậy. Cho nên, Đức Thích-ca Mâu-ni khi nhập vô dư Niết-bàn, đã di giáo lại rằng: “Sau khi ta diệt độ, trong đời Tượng pháp phải tôn kính Ba-la-đề-mộc-xoa. Người năng kính giữ Ba-la-đề-mộc-xoa là bậc Đại sĩ trong tứ chúng, cũng không khác gì ta còn tại thế vậy”.

Nay, chư Giới tử phát tâm cầu thọ giới pháp, điều trước tiên phải làm là tuân thủ Thanh quy phép tắc Giới đàn, thúc liễm thân tâm, trao dồi phẩm hạnh, tạo đại nhân duyên để đăng đàn cầu thọ giới pháp. Mong Đại chúng liễu tri, nghiêm thủ những quy định sau:

 1. Giới tử vân tập Giới đàn đúng ngày giờ quy định.
 2. Sau khi đến Giới đàn, Giới tử phải báo danh và đến chỗ an đơn theo quy định của Ban Tổ chức, tuyệt đối không được đi ra ngoài Đại giới, hay tiếp chuyện với Tăng – Ni và Phật tử, kể cả người thân.
 3. Giới tử không được ra khỏi Giới trường, trừ trường hợp có lý do đặc biệt có sự cho phép của Ban Điều hành, Ban Quản giới tử.
 4. Giới tử không được đem và sử dụng bất cứ một đồ dùng điện tử nào (máy tính xách tay, điện thoại di động, máy nghe nhạc v.v…) Nếu có, Ban Tổ chức sẽ quản lý trong suốt thời gian thọ giới tại Giới đàn.
 5. Giới tử thọ Tỳ-kheo đủ Ba y, Bình bát, Tọa cụ, Đãy lọc nước, Áo hậu vàng; Thọ Sa-di giới đem Man y, Áo tràng lam, Đãy lọc nước (hành lý cá nhân Giới tử tự bảo quản).
 6. Giới tử trong khi khảo hạch, thi cử phải chân thật hết lòng, không nên khởi niệm không chân thật và những hành vi sai trái phẩm hạnh người xuất gia.
 7. Giới tử siêng năng tham gia tất cả thời khóa trong Giới đàn và làm tròn các công việc của mình đã được Ban Tổ chức phân công.
 8. Giới tử không ăn phi thời, ăn uống phải đúng nơi quy định, không được đem thức ăn lên liêu phòng.
 9. Giới tử tuyệt đối không được hút thuốc, uống những loại nước giải khát có cồn rượu, chất kích thích.
 10. Giới tử tuyệt đối giữ chánh niệm, không được làm ồn ào nhiễu động Đại chúng.
 11. Giới tử ẩm thực, ngủ nghỉ phải đúng chỗ, đúng thời khóa của Ban Tổ chức đã quy định.
 12. Giới tử phải bảo vệ tài sản của trụ xứ và giữ gìn vệ sinh chung.
 13. Giới tử phải mặc áo dài, không được mặc thường phục khi ra khỏi phòng (trừ khi chấp tác, đăng xí, tắm giặt).
 14. Giới tử phải tuân thủ sự hướng dẫn và dạy bảo của chư Tôn đức trong Ban Tổ chức, Ban Dẫn thỉnh, Ban Quản Giới tử.
 15. Khi có điều bất hòa, Giới tử phải bạch cho Ban Quản Giới tử để giải quyết, không được tự mình lớn tiếng tranh cãi và có những hành động thô thiển.

Các giới tử Tăng Ni nào phạm một trong những điều quy định trên bản Nội quy này:

– Lần thứ nhất: Được kiểm điểm xây dựng riêng;

          – Lần thứ nhì: Được kiểm điểm xây dựng trước Ban Tổ chức và Ban Quản giới tử;

– Lần thứ ba: Sẽ mời ra khỏi Giới trường, không được thọ giới.

Vì trang nghiêm và thanh tịnh Giới đàn, vì đắc giới và thể nhập Đại Tăng, chư Giới tử tuyệt đối tuân thủ nghiêm chỉnh bản Nội quy này. Nếu có những hành vi, lời nói gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Giới đàn, Ban Tổ chức sẽ có văn thư phát hoàn cho Bổn sư, Y Chỉ sư và Ban Trị sự Phật giáo nơi Giới tử thường trú để tiếp chế tài sinh hoạt tại địa phương.

Vì sự trang nghiêm của Đàn giới, vì lòng khát ngưỡng cần cầu giới pháp, để tấn đạo nghiêm thân, làm chánh nhân cho sự giải thoát trang nghiêm ngôi Tam bảo, lợi ích tự thân và xã hội, tất cả Giới tử Tăng Ni cần thực hiện nghiêm túc một cách tự nguyện những điều quy định trong bản Nội quy này.

BAN TỔ CHỨC

Bài viết liên quan